Budget 2018 en meerjarenplan 2018-2020 goedgekeurd

22 dec 2017 - 11:50

Nieuws

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 werden de nodige structurele maatregelen getroffen om Lier weer financieel gezond te maken. Belangrijkste uitgangspunten waren daarbij: het streven naar een blijvend financieel evenwicht; de verdere afbouw van de schuld en het behoud van een realistisch investeringsprogramma. Deze krachtlijnen bleven behouden bij de opmaak van het budget voor 2018.

De budgetten werden opnieuw onderworpen aan een ‘actualiteitstoets’. Voor de komende 3 jaar worden voor 32 miljoen investeringen voorzien. Bij het einde van 2020 zal de schuld van de stad normaliter 75,6 miljoen euro bedragen. In 2018 wordt verder geijverd voor een propere stad. Onkruid en zwerfvuil zullen op een nog meer efficiënte manier bestreden worden. In de binnenstad, het centrum van Koningshooikt en op de begraafplaatsen zal dit gebeuren in eigen beheer. Hiervoor worden voor 120.000 euro per jaar 3 extra medewerkers aangeworven. Het machinepark wordt uitgebreid met een nieuwe grasmaaier (35.000 euro), de aankoop van 2 camionettes met een kipbak (95.000 euro), van een stoomreiniger (30.000 euro) en een veegmachine (20.000 euro). Voor 147.000 euro worden de openbare vuilbakjes vervangen.

Voor het onderhoud van wegen en voetpaden wordt een budget van 320.000 euro voorzien. Staan op de planning: de vernieuwing van de riolering en de heraanleg van de Sint-Gummarusstraat (470.000 euro), de aanleg van de fiets-o-strade richting Aarschot/Herentals (517.000 euro) en studies voor het realiseren van de stationsverbinding richting Boomlaarstraat en de heraanleg van de Eeuwfeestlaan. Voor de nieuwe sporthal op de site van het Koninklijk Atheneum wordt in 2018 een bedrag van 1,29 miljoen euro en voor de gym- en danshal op de site van het Ateneum Lier – campus Louis Zimmer een bedrag van 1,1 miljoen euro voorzien. In 2018 krijgt sporthal de Komeet een ‘relighting’.

Voor de ontwikkeling van de Hoge Velden wordt voor het verwerven van gronden ene bedrag van 365.000 euro ingeschreven. In 2018 wordt verder 460.000 euro voorzien voor de eerste fase van de renovatie van de gevel van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. Op sociaal vlak wordt de samenwerking met derdeorganisaties verder gezet. In mei 2018 gaat het nieuwe dienstencentrum in de Kanunnik Davidlaan open. De toelage voor ‘Goed Gevoel’ (+150.000 euro) en het budget van ‘Gomor’ (+60.000 euro) worden verhoogd. De restauratie van de Sint-Gummaruskerk wordt na 5 jaar hervat. In 20178 en 2019 wordt telkens een bedrag van 100.000 euro voorzien voor studiekosten. In 2019 en 2020 telkens 900.000 euro voor de uitvoering van de werken.

Tekst: DéBé

Foto:

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.