Budget 2015 en meerjarenplan tot 2019 goedgekeurd

18 dec 2014 - 14:06

Nieuws

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting van 2014 werd het budget voor 2015 en het meerjarenplan tot 2019 goedgekeurd. Naar ‘eeuwenoude traditie’ gebeurde dit zonder instemming van de oppositiepartijen en met een onthouding namens vo.LK.

Om het lange termijnevenwicht te realiseren werden met betrekking tot het meerjarenplan 2014-2019, volgens burgemeester Frank Boogaerts en schepen Anja De Wit, de nodige structurele maatregelen getroffen. Zo wordt bespaard op de exploitatieuitgaven, worden de inkomsten waar mogelijk verhoogd zonder belastingsverhoging, wordt het gemeentelijk afvalbeleid herzien, wordt een realistisch investeringsprogramma behouden en wordt de financiering verder geoptimaliseerd.

Bij de opmaak van het budget 2015 werden de oorspronkelijke uitgangspunten van het meerjarenplan behouden, maar werden de voorziene budgetten onderworpen aan een actualiteitstoets. Een aantal onvoorziene uitgaven wordt in het meerjarenplan opgevangen door nieuwe ontvangsten. Het gaat hoofdzakelijk om de impact van de brandweerhervorming, de herziening van de toelage aan het OCMW, de verhoging van de ramingen inzake onroerende voorheffing, de inning van verkeersboetes via de GAS-regelgeving en de afbouw van de schuld.

De totale meerkost van de brandweerhervorming, waarbij Lier wordt opgenomen in de zone Rivierenland, bedraagt 400.000 euro op jaarbasis. De herziening van de toelage aan het OCMW is het gevolg van de sterke stijging ban de bijdragen voor pensioenen, de hogere exploitatiekosten voor het Sociaal Huis en de voelbare stijging van het budget voor leefloners. De opbrengst van de inning van verkeersboetes via de GAS-regelgeving wordt op 600.000 euro begroot. Daartegenover staat wel 100.000 euro aan uitgaven.

In het meerjarenplan tot 2019 staan meerdere, opvallend belangrijke cijfers ingeschreven. Deze betreffen o.m. volgende projecten: ontwikkeling van de Hoge Velden: 4.961.250 euro (1.400.500 euro voor de ontsluiting en 3.560.750 euro voor de sporthal en de parking); aanleg van een fietspad langs de Kesselsesteenweg: 2.260.550 euro; aanleg van een fietspad langs de Aarschotsesteenweg: 1.883.650 euro; aanleg stationsverbinding Boomlaarstraat: 1.825.000 euro; onderhoud wegen en voetpaden: 1.450.000 euro; aanleggen van verkaveling Bogerse Velden: 1.266.100 euro; weg- en rioleringswerken Marnixdreef-Bist: 1.182.550 euro; weg- en rioleringswerken Frankenweg: 1.086.750 euro en weg- en rioleringswerken Kanunnik Davidlaan: 1.101.500 euro.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.