Bruisende nieuwjaarsreceptie voor personeel stad en ocmw

10 jan 2015 - 15:03

Nieuws

De traditionele nieuwjaarsreceptie voor de medewerkers van de stad en het OCMW kende een opvallend grote belangstelling. De aanwezigen werden getrakteerd op een toespraak van de burgemeester – wegens ziekte verwoord door stand-in schepen Rik Pets -, van de secretaris van de stad en het OCMW en van de voorzitter van het OCMW. Na de huldiging van de gepensioneerden, volgde een receptie, een buffet en een afterparty. Dit alles werd muzikaal omkaderd door het ensemble ‘Jazz Notes’ van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

Na de verwelkoming door ceremoniemeester-van-dienst Rik Pets, mocht deze op zijn elan doorgaan om de toespraak van burgemeester Frank Boogaerts – weerhouden wegens ziekte – voor te dragen. Naast het uiten van de beste wensen en het betuigen van de dankbaarheid voor de medewerking tijdens het afgelopen jaar, kwamen de elementen aan bod die eerder werden medegedeeld aan de bevolking van Lier en Koningshooikt.

Secretaris van de stad en het OCMW Katleen Janssens blikte terug op 2014 en keek vooruit naar de toekomst. In 2014 vestigden de stad, het OCMW en de politie op dezelfde site, zodat de nauwere samenwerking verder kan uitgebouwd worden. In functie van een nog betere dienstverlening wordt verder de kaart van de digitalisering getrokken. Een bijzonder woord van dank ging naar de medewerkers van de diverse diensten: Uit in Lier, stadsinfrastructuur, de dienst welzijn, sociale dienstverlening en de facilitaire dienst van het OCMW, de personeelsdienst, de financiële dienst en de dienst communicatie. De belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst wordt ongetwijfeld de vlotte integratie tussen de stad en het OCMW.

Marleen Vanderpoorten benadrukte als voorzitter van het OCMW de lang verwachte verhuisoperatie van het OCMW naar het Sociaal Huis op de Dungelhoeffsite. Tegen 2019 moeten de stad en het OCMW geïntegreerd worden tot één entiteit en zal het sociaal beleid opgenomen worden in het lokaal beleidsplan. In dit opzicht heeft de stad Lier alvast een voorsprong genomen. De kerntaak van het OCMW blijft het garanderen van een menswaardig bestaan voor iedereen. Lier scoort helaas vrij hoog wat de armoede en meer bepaald de kinderarmoede betreft. Zo zijn er heel wat jongeren die zonder diploma de school verlaten en moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt; telt Lier veel arme éénoudergezinnen en neemt het aantal leefloners in sterke mate toe.

Als bekroning van het officieel gedeelte werden 26 personeelsleden van de stad en het OCMW die met pensioen gingen, in de bloemetjes gezet. Gepensioneerden van de stad: Berghs Frank, De Decker Edward, Gommers Linda, Gorremans Axel, Moris Marleen, Nagels Danny, Rottiers Mon, Sauvillier Hedwige, Schroons Suzanne, Toch Luc, Van Luyck Gaston, Van Rompaey Gustaaf, Vervoort Liliane, Vloeberghs Rudy en Wellens Herman.

Gepensioneerden van het OCMW: Bertels August, Cambré Ria, Cauwenberghs Wilfried, Dielen Herman, Geeraerts Suzanne, Haemels Annie, Hoegaarts Rita, Poortmans Suzanne, Schaelaekens Herman, Vandenhoeck Marie en Van Craen Max.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.