BRILJANTEN HUWELIJKSJUBILEUM IN WZC PARADIJS

08 jul 2024 - 18:37

Nieuws

In aanwezigheid van familieleden en medebewoners vierden Gerard Geudens en Paula Dierckx in WZC Paradijs hun briljanten huwelijksjubileum. Schepen van welzijn Annemie Goris kwam hen feliciteren namens het koningshuis en het stadsbestuur. Ze overhandigde de jubilarissen een bronzen medaille van het koningspaar en lekkere pralines namens de stad. Ook het personeel zorgde voor een attentie.

Gerard Geudens is afkomstig van Ekeren waar hij op 16 juni 1934 als oudste van 2 kinderen werd geboren. Het volgde de richting elektriciteit aan het Technicum in de Londenstraat en specialiseerde zich verder aan de Hogere Nijverheidschool in Antwerpen. Na zijn opleiding ging hij aan de slag in een gespecialiseerde elektriciteitszaak in de Diepestraat, om vervolgens zijn vader bij te staan in de familiezaak. Later zou hij de zaak tot aan zijn pensioen overnemen. Zijn legerdienst vervulde hij gedurende 18 maanden bij de transmissietroepen in het Duitse Neheim. Echtgenote Paula Dierckx werd op 13 april 1936 eveneens in Ekeren geboren. Zij studeerde aan Pulhof in Berchem, waar ze in 1955 haar diploma behaalde. Bijna 10 jaar lang gaf ze les in Ekeren, om vervolgens haar man in de zaak bij te staan. Gerard en Paula leerden elkaar kennen toen ze in Ekeren een danscursus volgden. Na enkele jaren verkering traden ze op 8 juli 1959 in het huwelijk. Het echtpaar kreeg 3 kinderen – 2 meisjes en 1 jongen – w.o. Veerle als jongste. Vandaag hebben ze 7 kleinkinderen – 4 meisjes en 3 jongens -, 3 achterkleinkinderen en 1 plus achterkleinkind. In hun vrije tijd hielden ze van wandelen en fietsen en trokken ze geregeld op reis naar het zuiden van Europa en naar Zuid-Frankrijk in het bijzonder. Gerard deed ook aan stamboomonderzoek en was actief als heemkundige. In het Paradijs neemt hij wekelijks deel aan de tekenlessen van de Beeldacademie. Paula zong jarenlang in een koor in Ekeren.

Tekst DéBé

Foto Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.