Boek over ivo cornelis en zijn jongenstehuizen

17 jul 2013 - 13:54

Nieuws

Ivo Cornelis, de stichter van de naar hem genoemde jongenstehuizen, overleed op 11 juli 1958. 55 jaar later verscheen van de hand van zijn neef Mark Cornelis het boek ‘Ivo Cornelis, één der Vlaamse groten in kerk en samenleving’.Ivo Cornelis werd in 1887 te Niel geboren in een doktersgezin met tien kinderen. Desondanks was er in het gezin steeds plaats voor andere kinderen die het minder goed hadden. In 1910 werd Ivo Cornelis priester gewijd en drie jaar later aangesteld als onderpastoor van de Sint-Rombouts parochie in Mechelen. Na een bezoek aan een arme, stervende vrouw, ontfermde hij zich over haar twee kinderen. Zo ontstond in Mechelen de kiem van het eerste jongenstehuis. Het aantal kansarme en verwaarloosde jongeren groeide alsmaar aan, zodat andere tehuizen ontstonden in Vlaanderen. Financieel was dit allesbehalve een éénvoudige opdracht. Ivo Cornelis moest zelfs gaan bedelen om de jongeren eten en kleding te geven en te laten studeren. Zodoende bezorgde hij tientallen jongeren een betere toekomst. Eén van de kinderen werd zelf priester en na de dood van ivo Cornelis verantwoordelijke van het tehuis. De hulpverlening en de opvang van jongeren werd de voorbije decennia geprofessionaliseerd. De jeugdtehuizen van Ivo Cornelis gingen op in de welzijnsgroep Emmaüs. Auteur Mark Cornelis (82) is een neef van Ivo Cornelis. Hij was priester in Evere en Leuven, jeugdpastor, godsdienstleraar, legeraalmoezenier en aalmoezenier van de oud-leden van de jongenstehuizen Ivo Cornelis. Het boek kost 14,95 euro (+ eventueel 4 euro als verzendingskosten) en kan besteld worden bij Mark Cornelis, Minderbroedersstraat 9/21 3000 Leuven, 016-79 63 05 of cornelis.mark@telenet.be.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.