Bewoners van zevenbergen bezorgd over toenemende verkeersdrukte

29 okt 2018 - 14:50

Nieuws

De bewoners van de residentiële woonwijk Zevenbergen maken zich steeds meer zorgen over de alsmaar toenemende verkeersdrukte op de Antwerpsesteenweg en in het bijzonder aan de doorsteek naar de wijk. Ook de stijgende bouwwoede in de omgeving wordt aangeklaagd. Een bewoner heeft in dit verband een uitgebreid schrijven aan het Agentschap Wegen en Verkeer gericht.

Opgemerkt wordt dat bij het herschilderen van de wegmarkering aan de doorsteek naar Zevenbergen, deze laatste niet herschilderd werd. Meermaals per dag doen zich hier dan ook conflicten voor tussen bestuurders die de oversteek willen maken. Een herschildering zoals voorheen dringt zich dan ook op. Het uitrijden van de wijk Zevenbergen is steeds een hachelijke operatie voor autobestuurders. O.m. ook voor het contact met fietsers die uit de richting Antwerpen komen. Niet alleen is er de inspring van het fietspad, maar bovendien wordt het zicht belemmerd door de begroeiing. Door de inrichting van de wegstructuur hoeven wagens vaak stil te staan op het fietspad, wat tot ‘onaangename confrontaties’ leidt. Het gebruik van elektrische fietsen maakt deze situatie alleen maar gevaarlijker. Een conflictsituatie ontstaat ook met autobestuurders die vanuit de richting Antwerpen naar de Colruyt willen afslaan. Allicht is het aangewezen om voor de toegang tot de Colruyt enkelrichting verkeer te voorzien.

Het alsmaar toenemend verkeer is ook het gevolg van de opeenvolgende bouwprojecten langs de Antwerpsesteenweg en in de omgeving van Zevenbergen. Zo zijn er de laatste jaren langs de steenweg verschillende grote winkelketens bijgekomen. De in- en uitritten van deze ketens vormen een potentieel gevaar bij het op- en afrijden van het terrein. De nodige schikkingen worden dan ook verwacht opdat het verkeer dat dient af te slaan naar de ketens, veilig kan voorsorteren en het terrein veilig kan verlaten.

Voor de bewoners is het niet duidelijk waarom de deputatie het negatief advies van de provincie in verband met het project Newbrix naast zich heeft neergelegd. Tegen de bouw van 52 appartementen en 4 urban villa’s (in feite blijkbaar 12 appartementen), werden 180 bezwaarschriften ingediend die blijkbaar zonder gevolg bleven. Voor de nieuwe woongelegenheden worden 64 parkeerplaatsen voorzien, wat te weinig is vermits als gemiddelde wordt uitgegaan van 1,2 wagen per gezin. Dan is er nog het project Laporta Caroly, een mix van vrijstaande ééngezinswoningen en grootschalige détailhandel over een oppervlakte van 9 hectare. De verkeersafwikkeling zal grotendeels via Zevenbergen en de Antwerpsesteenweg in het NO en via de Dr. Laporta-, Baron Caroly-, Guido Gezellelaan en de Donk in het ZW verlopen. De vraag wordt dan ook gesteld of een voldoende grondig mobiliteitsplan werd opgesteld.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.