Bewoners ringenhofwijk massaal tegen nieuwbouwproject

28 okt 2017 - 21:11

Nieuws

Liefst 252 bewoners van de Ringenhofwijk hebben bij de stad een collectief bezwaarschrift ingediend tegen de geplande bouw van 3 appartementsgebouwen met in totaal 61 woonéénheden en van 85 ondergrondse parkeerplaatsen achteraan de Ringenhofweg. Zij dringen aan op een gesprek met de stad en met de projectontwikkelaar uit Arendonk en vragen de nodige maatregelen inzake straatinrichting, leefbaarheid, groene omgeving en waterhuishouding voor de hele wijk.

Volgens woordvoerder Remco Schevenels worden de bezwaren ingediend door bewoners van ruim 10 straten uit de wijk. De bewoners stellen zich vragen over de leefbaarheid in de wijk op het vlak van inschaling, leefbaarheid, veiligheid, mobiliteit en parkeerdruk. Ze wijzen er op dat de Ringenhofwijk vandaag niet opgenomen is als een deel van het aaneengesloten stedelijk gebied, maar van het buitengebied. Het project voorziet 1,5 auto’s per woonéénheid. Dit betekent dat elke dag 85 bijkomende auto’s de wijk in en uit zullen rijden. Deze bijkomende verkeersstroom overstijgt de draagkracht van de wijk. De ontsluiting verloopt momenteel voornamelijk via de Rode Kruislaan, waar de basisschool Pullaar gevestigd is.

Voor de bezoekers van de appartementen zijn geen aparte parkeerplaatsen voorzien, wat ongetwijfeld tot bijkomende belasting van het openbaar domein zal leiden. Bovendien wordt binnen de wijk vaak te snel gereden, wat nefast is voor de voetgangers en de spelende kinderen. Inzake waterhuishouding worden de lager gelegen delen van de wijk bij hevige regenval nu reeds getroffen door wateroverlast en komen straten en kelders onder water te staan. De riolering heeft onvoldoende capaciteit. Met 61 bijkomende woonéénheden bestaat de vrees dat de problemen nog zullen toenemen. Tenslotte vrezen vooral de bewoners van de O.L.V.-straat gelet op het aantal bouwlagen voor inkijk in hun woningen en tuinen.

Tekst DéBé

Presentatie gebouwen: Polo Architects

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.