Bestuur presenteert bestuursakkoord 2019-2024

13 jan 2019 - 12:08

Nieuws

De bestuurscoalitie N-VA/Open VLD heeft het bestuursakkoord voor de periode 2019-2024 bekend gemaakt. Het betreft een ambitieuze leidraad om Lier en Koiningshooikt de komende 6 jaar te besturen. Volgens burgemeester Frank Boogaerts gaat het om de grootste investering in het openbaar domein ooit. De ambitieuze plannen bestrijken zowat alle domeinen van het maatschappelijke leven.

Ondanks al deze plannen zal de schuldafbouw verder gezet worden en komen er geen verhoogde belastingen. Via participatie, dialoog, de opgewaardeerde adviesraden en de wijkwerking, is het de bedoeling de burgers nauwer te betrekken bij het beleid. Inzake lokale economie wordt voldoende budget voorzien voor het promoten van Lier op het gebied van winkelbeleving en het versterken van het kernwinkelgebied. Winkeluitbreiding buiten het centrum wordt in de mate van het mogelijke aan banden gelegd. Wat de jeugdwerking betreft wordt de omgeving van het Moevement verder uitgebouwd en wordt in het landschapspark Pallieterland een speelbos aangelegd. Op toeristisch vlak wordt onderzocht of de begijnhofkerk kan opengesteld worden voor toeristisch bezoek. Het fiets-en wandeltoerisme in Lier en Koningshooikt zal gepromoot worden en aan de Hoge Velden of elders komt er mogelijk een mobilhomeparking.

Het stadsmuseum krijgt verder alle aandacht. Onderzocht wordt of de reuzentrein terug naar Lier kan gehaald worden. In 2020 wordt alvast opnieuw een reuzenfeest georganiseerd. Het huidige veiligheidsbeleid en de aankoop van moderne veiligheidstechnologie – w.o. slimme camera’s – wordt verder gezet. Wat de openbare ruimte betreft wordt 22 miljoen euro geïnvesteerd in straten, pleinen, fiets-en voetpaden. Nieuwe fietspaden worden aangelegd langs de Aarschotsesteenweg, de Kesselsesteenweg, de Mechelbaan en in de Marnixdreef. Voldoende parkeerruimte wordt voorzien voor bewoners en bezoekers en het gratis Liers half uurtje blijft behouden. Om kwalitatief wonen in een leefbare stad te verzekeren, zal de uitbreiding van woongebieden, nieuwe hoogbouw en verdichting van het centrum kritisch geëvalueerd en bijgestuurd worden. Inzake vergroening worden 10.OOO nieuwe bomen en struiken aangeplant.

Op sportgebied wordt de ontwikkeling van de Hoge Velden samen met de geïnteresseerde clubs verder gezet. De prioriteit ligt op de jeugdsport. De sportvelden krijgen een opwaardering, het Netestadion wordt gemoderniseerd en de nieuwe sporthallen op de campus Louis Zimmer en Arthur Vanderpoorten operationeel. Wat de cultuurbeleving betreft wordt een grondige studie gemaakt van de toekomst van cultuurcentrum De Mol: nieuwbouw of vernieuwbouw. De renovatie van Den Bril wordt verder gezet en de renovatie van de middenvleugel van het Zwartzustersklooster aangevat. Met bijzondere aandacht voor alleenstaanden moet de Ivarem-contantbelasting verlaagd worden. De sluikstortproblematiek wordt verder actief aangepakt. Voor Koningshooikt wordt de mogelijkheid van een woonzorgcentrum onderzocht en wordt samen met KVK Hooikt geïnvesteerd in een kunstgrasveld voor de jeugdwerking. Uiteraard krijgen tal van andere domeinen zoals het voeren van een evenwichtig en rechtvaardig sociaal beleid, de veiligheid, het seniorenbeleid, het roerend erfgoed en de regionale samenwerking, eveneens ruime aandacht.

Tekst: DéBé

Foto:RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.