Belicht

Gepubliceerd: 29/01/2022 - 11:18

In het vooruitzicht van de Anne Frank-tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’ – van 5 februari tot en met 2 april in het Vleeshuis -, had in cultuurcentrum Vredeberg een academische zitting plaats. Drie eminente sprekers benaderden het thema Holocaust vanuit een verschillende invalshoek. De zitting viel samen met de internationale herdenkingsdag van de Holocaust en de bevrijding van het vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau.


Gepubliceerd: 28/01/2022 - 15:02

Het CBS heeft beslist om weesfietsen, gevonden en verloren fietsen – na herstelling door medewerkers van de vzw Werkmmaat – bij voorrang te reserveren voor kansengroepen. De sociale diensten zorgen in voorkomend geval voor doorverwijzing.


Gepubliceerd: 28/01/2022 - 14:48

Het stationsgebouw van Lier dateert van 1861. In 1995 werd het beschermd als monument. Het station staat al enkele decennia zielloos te verkommeren. In zijn hoedanigheid van volksvertegenwoordiger interpelleerde Bert Wollants onlangs federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet over de eventuele plannen tot restauratie en renovatie van het stationsgebouw en van de toegankelijkheid tot de perrons. Het antwoord van ‘zijne excellentie’ laat niet veel goeds voorspellen. 


Gepubliceerd: 27/01/2022 - 19:26

Op 27 januari – de internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust – werd op initiatief van de Lions Club Lier Twee Neten, in samenwerking met de stad een kastanjeboom aangeplant nabij het speelpleintje van het Sionsplein. Bij de boom werd een bord geplaatst met een citaat uit het dagboek van Anne Frank van 23 februari 1944.


Gepubliceerd: 27/01/2022 - 11:56

‘Vrouwe Justitia’ is het jongste beeldhouwwerk van kunstenares Sonnie Melerowitz. Het kwam tot stand op verzoek van notaris en gerechtsdeurwaarder Marcel Smeets uit Sint-Truiden, waar het permanent te bewonderen is. De volgende weken wordt het te kijk gesteld in de etalage van haar galerij ‘Sounion Arte’ aan het Zimmerplein 26B.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK