Belicht

Gepubliceerd: 03/02/2022 - 13:37

In de huidige fase van de coronapandemie is het uitvoeren van zelftests bijzonder belangrijk, zeker voor kinderen uit de lagere scholen. Bij mensen in kwetsbare situaties kan de aankoop van zelftests doorwegen op hun budget. Om het aankopen en gebruiken van zelftests toegankelijk te maken voor iedereen, heeft de stad en het OCMW een tweesporenbeleid uitgewerkt. Kwetsbare mensen (met een verhoogde tegemoetkoming) kunnen nu reeds 4 tests per 2 weken aan 1 euro aankopen bij de apotheek.


Gepubliceerd: 03/02/2022 - 13:14

Het bestuursakkoord voorziet in de heraanleg van een groot aantal fietspaden, w.o. dit van de Mechelbaan in Koningshooikt. In de meerjarenbegroting werd hiervoor in 2022 een bedrag van 275.289 euro ingeschreven. Volgens Evi Van Camp (CD&V) zijn aan de Mechelbaan zowel het fietspad, als de bestrating in betonplaten en de waterhuishouding aan vernieuwing toe. Zij vreest dat het voorziene bedrag ontoereikend zal zijn om dit alles op te lossen.


Gepubliceerd: 03/02/2022 - 13:12

Einde november 2021 werden de werken aan de Waversesteenweg (N108) voltooid. Deze weg wordt vaak gebruikt door fietsers die zich van en naar Lier begeven. Raadslid Evi Van Camp (CD&V) merkte tijdens de jongste gemeenteraad op dat de oversteekplaatsen voor fietsers niet veilig zijn. Vragen van fietsers voor een betere verlichting werden reeds eerder gesignaleerd. Volgens schepen Bert Wollants is het Vlaams Gewest bevoegd voor de Waversesteenweg.


Gepubliceerd: 03/02/2022 - 09:23

Op initiatief van de Lokale Politie Lier had een overlastactie plaats in de buurt van het station. Meer bepaald aan het station, in de Zuid-Australiëlaan en in de buurt van de Rozenlaan, werden controles uitgevoerd. In totaal werden 50 personen gecontroleerd. 3 personen werden aangehouden; 1 persoon had een bevel tot gevangenneming; 1 persoon stond geseind en moest verhoord worden en 1 persoon was in het bezit van een verboden wapen. Daarnaast werd een aantal proces-verbalen opgesteld voor o.a. het witwassen van geld, het bezit van cannabis en van drugs in het verkeer.


Gepubliceerd: 01/02/2022 - 17:12

Met de medewerking van vrijwillige schoolcoaches ondersteunen de stad en het OCMW van Lier in samenwerking met de vzw Arktos kwetsbare kinderen uit het basisonderwijs. Twee maal per week komt de schoolcoach gedurende een uurtje op bezoek bij een vast gezin. Hij/zij helpt de kinderen bij het huiswerk, leest de schoolbrieven, bekijkt de agenda en doet dit samen met de ouders. Op deze manier wordt niet alleen het kind geholpen, maar voelen ook de ouders zich gesterkt in hun rol.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK