Belicht

Gepubliceerd: 17/05/2022 - 11:20

In 2021 werd in de Beekstraat, Tallaart en de Kruisstraat de openbare verlichting vernieuwd volgens het goedgekeurde masterplan openbare verlichting. Deze straten zijn gecatalogiseerd als landelijke wegen. Op deze wegen, die vroeger vaak overbelicht waren met veel lichtvervuiling en een hoog energieverbruik tot gevolg, werden niet alle verlichtingsarmaturen vervangen. Er kwamen alleen nieuwe LED-armaturen op kritische of potentieel gevaarlijke punten , zoals in bochten of op kruisingen met andere wegen. De verlichting gaat ook uit tussen 24 en 5 uur.


Gepubliceerd: 17/05/2022 - 11:05

Stadsherberg d’Eycken Boom aan de Grote Markt kent een rijke geschiedenis. Zowat iedere Lierse vereniging die zich respecteerde had hier haar zetel. In 1978 sloot het café. Na jaren leegstand kreeg het een commerciële invulling. In 2012 kreeg het tot grote voldoening van de Lierenaars opnieuw de bestemming als herberg. Precies 10 jaar later organiseerden de uitbaters Saskia Vercammen, Tina De Wolf, Cor Corneillie en Sven Vinck, een groot verjaardagsfeest. ’s Namiddags verzorgden Ellis, Pino Baresi en Ronny Lee optredens op het gelegenheidspodium.


Gepubliceerd: 17/05/2022 - 10:44

In ideale weersomstandigheden organiseerden de Lierse Jeugddienst en de Jeugdraad, met de logistieke steun van de Koninklijke Moedige Bootvissers, de 5de editie van de Pallieter Peddel op de binnennete aan de Fortuyn. Tal van toeschouwers en supporters verdrongen zich in de omgeving van het Felix Timmermansplein, de Hoge Brug en de Werf.


Gepubliceerd: 16/05/2022 - 19:02

Omwille van het respecteren van de ‘social distance’ werden tijdens de coronaperiode specifieke verkeersmaatregelen uitgetekend voor de winkelstraten. Voetgangers en fietsers kregen maximale ruimte om op een comfortabele en veilige manier te winkelen. In het pakket maatregelen waren onder andere extra fietsenstallingen voorzien op verschillende plaatsen in de winkelstraten. Meerdere maatregelen werden ondertussen stelselmatig afgebouwd. Alleen de tijdelijke fietsenstallingen bleven bestaan. Tot op heden worden ze intensief gebruikt.


Gepubliceerd: 16/05/2022 - 18:02

Dankzij de Gezellen van ’t Groot Volk en de Lierse Pijnders kreeg de lentereceptie op de Grote Markt een extra dimensie. Vanuit het reuzenhuis op de Dungelhoeffsite vertrok een stoet naar het marktplein, waar in exclusiviteit de Vier Heemskinderen werden voorgesteld die tijdens de ommegang in oktober op de rug van het Ros Beiaard door de Lierse straten zullen trekken.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK