Belicht

Gepubliceerd: 19/07/2021 - 15:13

Vorige week nam Arne Min (18) van AC Lyra deel aan het EK voor juniores U20 in de Estse hoofdstad Tallinn. Gelet op de scherpe concurrentie reisde hij af zonder al te hoge verwachtingen, maar vooral met de bedoeling om ervaring op te doen.


Gepubliceerd: 18/07/2021 - 16:55

In een mededeling betuigt het stadsbestuur van Lier zijn medeleven met de slachtoffers van de overstromingsramp in verschillende steden en gemeenten. Het medeleven gaat in de eerste plaats naar de slachtoffers, hun familie en vrienden. Daarnaast is er uiteraard de nog niet in te schatten schade die werd aangericht door deze natuurramp. Veel hulp en solidariteit zullen nodig zijn om het leed enigszins te verzachten. Diverse initiatieven komen al op gang. Uiteraard zal ook de stad Lier haar steentje bijdragen. Binnenkort zal het schepencollege beslissen op welke manier dit het best kan.


Gepubliceerd: 18/07/2021 - 10:15

Momenteel heeft in huisgalerij ArtUur in de Lisperstraat de retrospectieve tentoonstelling Charles Van de Vloet plaats. Galerijhouder Elke Cuypers selecteerde in overleg met de familie 12 werken die representatief zijn voor het werk van deze getalenteerde, maar soms ondergewaardeerde kunstenaar.


Gepubliceerd: 17/07/2021 - 21:52

De geplande sluiting van de spooroverweg aan de Ernst Claeslaan en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben al voor heel wat commotie en discussie gezorgd. Nu hebben ook ‘de Vrienden van het Galgeveld’ hun standpunt bekend gemaakt. Ze juichen de voorgestelde maatregelen niet toe, maar kunnen er wel mee leven. Hun eerste zorg betreft de verkeersveiligheid aan het Galgeveld, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers.


Gepubliceerd: 17/07/2021 - 13:18

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd aan de Zuid-Australiëlaan het eerste van de in totaal acht onderdelen van de fietsbrug over het sporenbundel aan het station van Lier geïnstalleerd. Ruim 30 medewerkers van de firma Sarens (kranen) en van TM Viabuild-Emotec klaarden de imposante klus in een uur. De volgende maanden worden nog zeven kleinere brugonderdelen geplaatst.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK