Belicht

Gepubliceerd: 22/03/2023 - 16:42

April is de maand van de markt. Wie op zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 april aankopen doet op de zaterdagse markt, kan deelnemen aan een wedstrijd en maakt kans op een mooie prijs. Na elke marktdag worden 12 winnaars uitgeloot, die telkens een pakket bonnen van marktkramers ter waarde van 25 euro (of 300 euro per week) kunnen winnen. Daarnaast krijgen 2 winnaars een helikoptervlucht voor maximum 3 personen boven Lier cadeau en wordt aan 10 winnaars een Cycling Dinner voor 2 personen aangeboden.


Gepubliceerd: 22/03/2023 - 16:35

 Dankzij een intense samenwerking met de afdeling hout van het VTI beschikken de leerlingen van de Basisschool van het Sint-Gummaruscollege in de Lisperstraat over een prachtig nieuw speeltoestel. Via extra subsidies van 56.000 euro van Natuur en Bos zal het speelplaatsproject verder uitgevoerd worden.


Gepubliceerd: 22/03/2023 - 15:36

Op initiatief van het vastgoedkantoor Immodôme werden in de binnenstad twee architectuurwandelingen georganiseerd. Met als vertrekpunt het prachtige art-nouveau gebouw op de hoek van de Berlaarsestraat en de Kluizeplein, nam stadsgids Hugo Broes telkens een groep van ruim 15 belangstellenden op sleeptouw. Hij zorgde voor een selectie van merkwaardige gebouwen en gaf de nodige toelichtingen bij de verhalen die schuil gaan achter de diverse gevels. Lier telt een allegaartje van huizen met telkens een andere stijl.


Gepubliceerd: 21/03/2023 - 17:33

‘Lier Belicht’ is in diepe rouw gedompeld. Maandag 20 maart 2023 is Mon Rottiers na een kortstondige, slepende ziekte (beenmergkanker) op 71-jarige leeftijd in het H.-Hartziekenhuis van Lier overleden. Ambtshalve was hij actief als medewerkers van de stad en van de Lierse politie. Daarnaast was hij in brede kringen bekend als persfotograaf en als oprichter en bezieler van de nieuwssite ‘Lier Belicht’.


Gepubliceerd: 21/03/2023 - 15:18

Het jaagpad tussen de Molbrug en de Begijnenvest is een belangrijk fiets- en wandelknooppunt als verbinding tussen de Molbrug, de Begijnenvest en het jaagpad richting Duffel. Om de zichtbaarheid en de veiligheid te verhogen, gaat de stad hier openbare verlichting plaatsen. Hiervoor wordt volgens schepen Bert Wollants advies gevraagd aan de Vlaamse Waterweg, eigenaar van het jaagpad en het dijklichaam. Bij de plaatsing zal de stad rekening houden met de voorwaarden die de Vlaamse Waterweg stelt.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK