Belicht

Gepubliceerd: 09/01/2021 - 16:28

Zoals eerder werd gemeld viel precies op nieuwjaarsdag 2021 op 81-jarige leeftijd het overlijden van ere-burgemeester André Martens te betreuren. Tijdens de uitvaartplechtigheid die omwille van corona in beperkte kring plaats had, hield de huidige burgemeester Walter Horemans een opgemerkte toespraak.


Gepubliceerd: 09/01/2021 - 13:08

Het H.-Hartziekenhuis Lier heeft beslist om een tijdelijke opnamestop in te voeren en alle niet-dringende zorg tijdelijk uit te stellen. Alle medewerkers worden preventief gescreend op het coronavirus. Deze maatregelen kwamen er naar aanleiding van het toenemend aantal patiënten en zorgmedewerkers met een coronabesmetting.


Gepubliceerd: 08/01/2021 - 17:09

De geplande sluiting van de spooroverweg aan de E. Claeslaan, de Hockeyweg en Galgeveld,  heeft al heel wat emoties losgeweekt in het bijzonder bij de buurtbewoners uit de ruime omgeving. Onder impuls van ereschepen Jim Goetzé en met de steun van Frank Coenen werd op 28 december 2020 een verzoekschrift tot nietigverklaring van het collegebesluit van 6 juni 2016 voor de Raad van State ingediend. Dit verzoekschrift werd alvast ontvankelijk verklaard.


Gepubliceerd: 08/01/2021 - 10:39

Naast de margarinefabriek ‘Brabantia’ die hier al eerder aan bod kwam, ontplooide ook de melkerij Sint Clemens van 1932 tot 2009 een opvallende economische bedrijvigheid in Lier. Met als merknaam ‘Bonilac’ en ‘Babymel’ werden de melkproducten ruim 75 jaar lang op ruime schaal verdeeld. Vandaag is de voormalige industriële site omgebouwd tot tien riante woonéénheden.


Gepubliceerd: 08/01/2021 - 09:57

Vermits het vogelgriepvirus bij wilde vogels nog steeds blijft circuleren, wordt de ophokplicht voor pluimvee en gehouden vogels verlengd. Tot nader bericht kan de duivenmarkt in Lier dan ook niet doorgaan. Particuliere houders moeten hun pluimvee ophokken of afschermen met netten, om contact te vermijden tussen deze dieren en wilde vogels die het virus kunnen overdragen. Wie in de natuur een dode (water)vogel opmerkt, wordt verzocht dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800-99 777. 

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK