Belicht

Gepubliceerd: 25/04/2023 - 18:20

De stad lanceert deze week een campagne voor wederzijds respect. Verschillende medewerkers gaven de voorbije maanden aan geregeld geconfronteerd te worden met verbale agressie én gebrek aan respect van klanten en inwoners. Bij de medewerkers van het klantencontactcentrum, de loketmedewerkers, medewerkers die op het openbaar domein opdrachten uitvoeren, maar ook bij medewerkers die vooral via telefoon of mail contact hebben, komt dit meestal hard binnen.


Gepubliceerd: 25/04/2023 - 18:17

In de Beukenlaan vierden Henri Torfs (81) en Josée Diels (77) hun diamanten huwelijksjubileum. Beide jubilarissen zijn rasechte Lierenaars. Schepen Rik Pets kwam hen feliciteren en overhandigde hen een oorkonde namens het koningspaar en een reeks centrumbonnen namens het stadsbestuur.


Gepubliceerd: 21/04/2023 - 15:13

Atheneum Lier campus Arthur Vanderpoorten organiseerde in samenwerking met De Taalsector, De Kwekerij en Jeugdig Ondernemerschap Lier (SOL) een taalevent. Uitgangspunt was het belang van taal in het kader van de nieuwe minimumdoelen in het onderwijs en de vraag ‘waarom nog talen leren?’.


Gepubliceerd: 21/04/2023 - 15:09

Mantelzorgers hebben vaak nood aan informatie en aan de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. Om hieraan tegemoet te komen organiseert de stad in samenwerking met de dienstencentra, i-mens, Samana, Steunpunt Mantelzorg, het Liers Centrum voor Gezinszorg en Cera, verschillende zorgcafés.


Gepubliceerd: 20/04/2023 - 15:37

Zoals elders in Vlaanderen en Brussel heeft de buitenspeeldag ook in Lier mede door het mooie weer een succesvol verloop gekend. Het tablet, de smartphone en het TV-scherm werden een dag lang terzijde geschoven, om samen buiten te kunnen spelen, te sporten en te bewegen. Medewerking werd verleend door diverse jeugdverenigingen, het wijkcomité van Zevenbergen, de Speelmicroob, de Sportdienst en bibliotheek de Fé.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK