Belicht

Gepubliceerd: 09/12/2020 - 15:23

Voor de restauratie van het interieur van de kerk van het H.-Hart heeft het Vlaams Gewest een bedrag van 377.460 euro vastgelegd, zo bevestigt schepen Marleen Vanderpoorten. Naar een ontwerp van Flor Van Reeth is het gebouw een uniek voorbeeld van een modernistische kerk.


Gepubliceerd: 09/12/2020 - 15:16

De voorbije maanden werden de stadspomp in de H.-Geeststraat en op het Koningsplein in Koningshooikt gerestaureerd. De restauratie van de stadspomp in de Begijnhofstraat staat op de planning. Het CBS besliste vorig jaar om het restauratiedossier uit te breiden met de stadspomp op de Vismarkt, waarvoor nu een aannemer werd aangesteld. Deze pomp dateert van 1835 en is het werk van steenkapper J. Nuyens, naar een ontwerp van architect Edmond Serrure. In 1980 werd ze beschermd als monument.


Gepubliceerd: 09/12/2020 - 12:52

Al meer dan 20 jaar organiseert de stad Lier samen met de vzw. Sport-It uit Emblem tijdens de schoolvakanties sport- en vrijetijdskampen voor jongeren. Het is de bedoeling dat de overeenkomst vernieuwd wordt tot het einde van 2025. 


Gepubliceerd: 09/12/2020 - 12:39

Tijdens de komende gemeenteraad wordt het ontwerp van budget voor 2021 van het centraal kerkbestuur Lier ter goedkeuring voorgelegd. De kerkfabrieken van het H.-Kruis, O.L.V.-Onbevlekt, St.-Jozef en Bernardus en St.-Gummarus, kunnen zich autonoom financieren in 2021. Voor de kerkfabrieken van het H.-Hart, St.-Jan Evangelist en de H.-Familie, moet de stad tussenkomen in de exploitatiekosten voor 2021.Gelet op de historische overbudgettering werden de voorziene toelagen in het meerjarenplan van de stad verminderd met 20%. 


Gepubliceerd: 08/12/2020 - 14:54

Tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad dient de bruikleenovereenkomst tussen de stad en de Gezellen van ’t Groot Volk geactualiseerd en tot 31 december 2026 vernieuwd te worden. Ze kan nadien telkens hernieuwd worden voor een periode van 6 jaar.

                                                          BEHEER VAN HET REUZENERFGOED


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK