Belicht

Gepubliceerd: 15/12/2021 - 08:59

Zoals werd afgesproken bij aanvang van de legislatuur 2019-2024 legt burgemeester Frank Boogaerts op 31 december 2021 zijn mandaat neer. Vanaf 1 januari 2022 wordt hij in deze hoedanigheid opgevolgd door schepen en partijgenoot Rik Verwaest. Volgende maandag neemt hij deel aan zijn laatste zitting van het schepencollege en de gemeenteraad. In het vooruitzicht hiervan bikten we even terug op een voorbeeldige politieke loopbaan. 


Gepubliceerd: 14/12/2021 - 17:24

De stad en het OCMW van Lier hebben in 2019 het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 opgemaakt. Het meerjarenplan vormt de basis voor het gevoerde beleid. Minstens éénmaal per jaar wordt het meerjarenplan aangepast om de initiële ramingen te herzien of bij te sturen en wordt het budget voor het volgende jaar vastgelegd. Op 20 december wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


Gepubliceerd: 14/12/2021 - 13:14

Vanaf 1 januari 2022 wordt niet alleen Frank Boogaerts als burgemeester opgevolgd door schepen Rik Verwaest, er doen zich nog andere verschuivingen voor. Als schepen wordt Rik Verwaest opgevolgd door Ilse Lambrechts (N-VA). Voorzitter van de gemeenteraad Lucien Herijgers legt eveneens zijn mandaat neer. Als zijn opvolger wordt Ann-Sofie Van den Broeck (N-VA) voorgesteld. Ook gemeenteraadslid Jenny Van Damme (N-VA) verlaat de gemeenteraad. Als nieuwkomers mogen namens de N-VA Marc De Keulenaer, Marc Franquet en Charlotte Schwagten verelkomd worden.


Gepubliceerd: 14/12/2021 - 11:21

De stad Lier gaat een bod van 185.000 euro uitbrengen voor de aankoop van lot 1 van de oude spoorwegbedding, die aansluit op het tracé van het Safipad. Op deze manier kan een fietsas gerealiseerd worden vanaf het station van Lier tot aan de grens met Emblem. Hiervoor is op termijn de ondertunneling van de Ring (R16) noodzakelijk. Zoals recent gemeld, biedt de NMBS de gronden te koop aan. Het tracé bestaat uit 5 loten. Omwille van de vervuilingsproblematiek, wordt nu lot 1 apart te koop aangeboden. De schattingsprijs bedraagt 245.000 euro. Het bod van 185.000 euro ligt duidelijk lager.


Gepubliceerd: 14/12/2021 - 10:26

Als alternatief voor de traditionele kerstmarkt die omwille van corona niet kan doorgaan, heeft de Dorpsraad van Koningshooikt een lichtjeswandeling uitgestippeld. Vrijdag 17 december worden de deelnemers vanaf 17 uur verwacht aan het gemeentehuis voor een tocht van zo’n 4 kilometer langs prachtig verlichte huizen en voortuinen. Bij het vertrek krijgen de wandelaars een routeplan mee. De organisatoren waken er over dat dit in gespreide slagorde gebeurt. Onderweg zijn enkele stopplaatsen voorzien, waar een drankje en een hapje kan genuttigd worden.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK