Belicht

Gepubliceerd: 26/05/2013 - 19:03

Ondanks de opeenvolgende sensibiliseringscampagnes en de strengere controles blijft het sluikstorten in Lier een groot probleem. Het gaat dan vooral om restafval dat in heel de stad wordt achtergelaten bij de OCT’s, de collectieve ondergrondse afvalcontainers, of in  de vuilbakjes langs de openbare weg. Deze zitten vaak overvol, ook al werden ze net voordien nog volledig leeggemaakt. Het betrappen van sluikstorters op heterdaad is erg moeilijk. Sluikstorten gebeurt immers meestal op momenten waarop er weinig sociale controle is.


Gepubliceerd: 22/05/2013 - 21:53

Al ruim 15 jaar komen ‘de Lierse Schilders’ geregeld samen in hun atelier in ontmoetingscentrum den Bril. Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 juni houden ze een groepstentoonstelling in galerie ’t Convent in het begijnhof.De groep is in 1966 eerder toevallig van start gegaan toen Frans Geuens vernam dat er in den Bril een lokaal was vrijgekomen. De ruimte leek bijzonder geschikt om er een schildersatelier in onder te brengen. Samen met Gerard Schroons bracht hij een plaatsbezoek en nog dezelfde dag werd het lokaal in gebruik genomen.


Gepubliceerd: 14/05/2013 - 20:29

Ondanks het natte en winderige herfstweer ‘in volle lente’, genoot de jaarlijkse bloemenmarkt toch alweer een ruime belangstelling. Het kleurrijke evenement werd reeds voor de 16de maal en voor de 2de opeenvolgende maal opnieuw op de Grote Markt, georganiseerd door de Koninklijke Maatschappij voor Tuin- en Landbouw.


Gepubliceerd: 11/05/2013 - 22:03

Zondag 2 juni wordt van 10 tot 17 uur in en rond het stadspark ‘de Dag van het Schaap’ georganiseerd. Het initiatief gaat uit van de ‘Sociëteit van de Schaepshoofden’, die kunnen  rekenen op de medewerking van de vzw. Landschapszorg, de Boerenbond, de Landelijke Gilde en gelijkgezinde verenigingen.


Gepubliceerd: 11/05/2013 - 21:58

De Sociëteit van de Schaepshoofden bestaat vijf jaar en heeft in deze tijdspanne een opvallende activiteit aan de dag gelegd. Als voorlopige kroon op het werk beschikken ze over het historische Spuigebouw als lokaal. De ruimte kan ook gehuurd worden door particulieren en verenigingen.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK