Belicht

Gepubliceerd: 24/03/2013 - 13:52

Als oudste inwoonster van de stad vierde Anna Maria Janssens op 14 januari 2013 in het woonzorgcentrum Het Paradijs aan de Transvaalstraat haar 105de verjaardag. Het verjaardagsfeest werd bijgewoond door familieleden, medebewoners en burgemeester Frank Boogaerts, schepen Rik pets en OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten.


Gepubliceerd: 24/03/2013 - 00:59

 

Woensdag 2 januari 2013 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De installatievergadering verliep onder ruime belangstelling. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zorgden dan ook voor een opvallende omwenteling. Onder de 31 raadsleden bevinden zich liefst 12 nieuwkomers. Ook het schepencollege telt meerdere neofieten.


Gepubliceerd: 24/03/2013 - 00:04

Net op de valreep van 2012 had in het stadhuis een korte plechtigheid plaats, tijdens dewelke uittredend burgemeester Marleen Vanderpoorten de sleutel van het stadhuis overhandigde aan haar opvolger Frank Boogaerts. De overdracht bekroonde het constructief verloop van het beleidsoverleg en betekende de start van een veelbelovende nieuwe legislatuur.


Gepubliceerd: 23/03/2013 - 22:55

Nauwelijks 5 dagen na de gemeenteraad werd alweer onder ruime belangstelling en onder het voorzitterschap van Marleen Vanderpoorten, de nieuwe OCMW-raad geïnstalleerd; Met 4 vertegenwoordigers (Marc Franquet, Jenny Van Damme, Bob Van Ouytsel en Ilse Van Wichelen) is de N-VA-fractie ook hier het sterkst vertegenwoordigd. De Open VLD telt 2 raadsleden: Marleen Vanderpoorten en Thierry Suetens. 4 fracties tellen 1 vertegenwoordiger: sp.a (Ismaël Tafforeau), Vlaams Belang (Jan Van Gorp), Groen (Katrien Vanhove), CD&V (Dirk Janssens ) en Lier & Ko (Anja Vlaeymans).


Gepubliceerd: 23/03/2013 - 16:40

In het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef vierde Julia Van Hove haar 101ste verjaardag. Geboren en getogen te Lier trad ze op 4 augustus 1937 in het huwelijk met Jos Leyzen. Het echtpaar kreeg 2 kinderen: Luc en Roland. Zij zorgden op hun beurt voor 3 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Julia Van Hove kreeg namens het stadsbestuur het bezoek van burgemeester Frank Boogaerts, OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten en schepen Rik Pets. Zij mocht ook de felicitaties van koning Albert II ontvangen.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK