Belicht

Gepubliceerd: 19/02/2014 - 23:04

HarmoLIER, de Lierse Jongerenharmonie, opent zondagvoormiddag 23 februari om 10.30 uur haar deuren voor jonge muzikanten die een blaasinstrument bespelen, om samen een open repetitie mee te maken. Gewoon een kijkje komen nemen om de sfeer te proeven kan die dag ook.


Gepubliceerd: 17/02/2014 - 12:57

Vanaf 1 maart wordt alleen nog de maandag, de woensdag en de zaterdag toogbediening voorzien in het leescafé van de bibliotheek. Op dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de bezoekers koffie nemen uit een automaat. Met het oog hierop worden twee extra koffieautomaatapparaten gehuurd. Bovendien wordt de bestaande frisdrankenautomaat vervangen. Vermits de werking van het leescafé vanaf 1 maart opnieuw onder het beheer van de bibliotheek valt, wordt het gedeelte verhuur verzorgd door een medewerker van de bibliotheek.


Gepubliceerd: 17/02/2014 - 12:54

Het stadsbestuur gaat de parking de Mol uitbreiden met 75 plaatsen. Een onderneming die goed is voor een investering van 161.017 euro. Om reden van uniformiteit met de bestaande situatie werd geopteerd voor een uitbreiding in asfalt. Vanuit de provincie werden evenwel stedenbouwkundige opmerkingen geformuleerd. Zo moet met waterdoorlatende betegeling gewerkt worden. Het lastenboek wordt in die zin aangepast. Een nieuwe aanbesteding zal snel volgen, zodat de werken nog in het najaar van start kunnen gaan.


Gepubliceerd: 14/02/2014 - 16:04

Op 17 februari starten op initiatief van Waterwegen en Zeekanaal de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van een woonbootzone met een tiental ligplaatsen langs het Netekanaal. Het jaagpad ter hoogte van de werf wordt tijdens de duur van de werken afgesloten.


Gepubliceerd: 14/02/2014 - 15:55

Sinds de heraanleg kan de Grote Markt best wat meer kleur gebruiken. Daarom heeft het huidige stadsbestuur beslist om wat meer groen te voorzien. Zo zullen 7 bijkomende bloempotten de omgeving opvrolijken. Het gaat om exemplaren die eerder elders stonden opgesteld. Zo verhuizen 4 bloembakken van de pui van het stadhuis en worden 3 bloempotten uit de Berlaarsestraat en de Berlarij weggenomen. In deze bakken wordt dwergbamboe geplant. De juiste inplantingsplaats wordt bepaald in overleg met de marktmeesters.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK