Belicht

Gepubliceerd: 08/02/2016 - 17:15

Van Hool heeft een contract afgesloten met RET, het openbaarvervoerbedrijf van de stadsregio Rotterdam, voor de bouw van 2 waterstofbussen van de nieuwste generatie. Onlangs werd een gelijkaardige order voor London aangekondigd. Het nieuwe contract past eveneens binnen ‘3Emotion’, een Europees consortium voor waterstofbussen waarbij Van Hool optreedt als project-coördinator.


Gepubliceerd: 06/02/2016 - 14:52

Donderdag 3 maart heeft in Taverne, Binnenspeeltuin en Bowling Het Fort, Grote Puttingbaan 2A in Kessel, een grote benefietavond ten voordele van de 17-jarige Kenneth Andries plaats. Kenneth die sinds zijn 12de tweemaal door leukemie werd getroffen, is dringend aan een longtransplantatie toe. Als gevolg van de opeenvolgende medische behandelingen, is zijn longinhoud tot 20% beperkt. Het gaat om een zeer kostbare ingreep.

                                                                      TWEEMAAL LEUKEMIE


Gepubliceerd: 04/02/2016 - 10:46

Ieder jaar wordt aan de Universiteit Antwerpen een grote ‘Ken-Je-Klassieken-quiz’ georganiseerd. Leerlingen van verschillende scholen uit Vlaanderen kunnen er hun parate kennis van de antieke oudheid tonen. Woensdag 27 januari namen 17 ploegen deel aan de préselectie. Ze kregen vragen voorgeschoteld over literatuur, mythologie, kunst en archeologie, geschiedenis, antieke citaten en filosofie.


Gepubliceerd: 03/02/2016 - 09:38

Het college van burgemeester en schepenen ontving een schrijven van gouverneur Cathy Berx, waarin ze de inspanningen die worden geleverd om de moeilijke schuldpositie te verbeteren, toejuicht. Ze dringt er bij de stad op aan om ‘ook de volgende jaren onverminderd werk te maken van het onder controle houden van de schuldenlast en – indien nodig – bijkomende maatregelen te treffen. In ieder geval moet het bestuur er over waken dat de schuldenlast niet naar de toekomst wordt doorgeschoven’.


Gepubliceerd: 02/02/2016 - 14:01

Zoals eerder aangekondigd verhuist nu ook het Stedelijk Archief naar de Dungelhoeffsite. Tijdens de verhuisperiode zal het archief aan het Kardinaal Mercierplein gesloten zijn van 8 februari tot en met 13 maart. Vanaf 14 maart is het nieuw archief toegankelijk aan het Paradeplein 3. In de nieuwe omgeving worden zowel de archieven van de stad als van het OCMW ondergebracht. De nieuwbouw naast het Sociaal Huis biedt onderdak aan een onthaalruimte, een leeszaal en een kantoorruimte. Het archief zelf wordt in de kelderruimte onder het Sociaal Huis ondergebracht.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK