Belicht

Gepubliceerd: 17/02/2014 - 12:54

Het stadsbestuur gaat de parking de Mol uitbreiden met 75 plaatsen. Een onderneming die goed is voor een investering van 161.017 euro. Om reden van uniformiteit met de bestaande situatie werd geopteerd voor een uitbreiding in asfalt. Vanuit de provincie werden evenwel stedenbouwkundige opmerkingen geformuleerd. Zo moet met waterdoorlatende betegeling gewerkt worden. Het lastenboek wordt in die zin aangepast. Een nieuwe aanbesteding zal snel volgen, zodat de werken nog in het najaar van start kunnen gaan.


Gepubliceerd: 14/02/2014 - 16:04

Op 17 februari starten op initiatief van Waterwegen en Zeekanaal de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van een woonbootzone met een tiental ligplaatsen langs het Netekanaal. Het jaagpad ter hoogte van de werf wordt tijdens de duur van de werken afgesloten.


Gepubliceerd: 14/02/2014 - 15:55

Sinds de heraanleg kan de Grote Markt best wat meer kleur gebruiken. Daarom heeft het huidige stadsbestuur beslist om wat meer groen te voorzien. Zo zullen 7 bijkomende bloempotten de omgeving opvrolijken. Het gaat om exemplaren die eerder elders stonden opgesteld. Zo verhuizen 4 bloembakken van de pui van het stadhuis en worden 3 bloempotten uit de Berlaarsestraat en de Berlarij weggenomen. In deze bakken wordt dwergbamboe geplant. De juiste inplantingsplaats wordt bepaald in overleg met de marktmeesters.


Gepubliceerd: 09/02/2014 - 12:22

Onder auspiciën van het stadsbestuur lanceert het Zimmertorencomité twee scriptieprijzen voor afstuderende masterstudenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten. De scriptieprijs ‘Schoon Lier’ bekroont een thesis over Lier. De scriptieprijs ‘Zimmer’ blijft voorbehouden voor verhandelingen op het gebied van de exacte wetenschappen, de technologie en de innovatie.


Gepubliceerd: 07/02/2014 - 21:50

Eén jaar na de oprichting hielden de leden van de jonge fotoclub FEGO (‘Fotograferen En Gezamenlijk Onderweg’) een eerste groepstentoonstelling in het Lierse Vleeshuis. 14 van de 22 leden toonden een ketting van foto’s met een onderlinge link.

 De genodigden werden bij gelegenheid van de openstelling welkom geheten door voorzitter Jan Van de Wyngaert. ‘Fotograferen is volgens hem schrijven met licht. Fotografen vertellen bijgevolg op hun manier verhalen’. 


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK