Belicht

Gepubliceerd: 04/03/2016 - 10:30

In het kader van het actieplan verkeersveiligheid en als één van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan, houdt de Lokale Politie Lier bijna dagelijks snelheidscontroles op het grondgebied van Lier en Koningshooikt. Begin van de week werd de snelheid overdag gecontroleerd in de Beekstraat in Koningshooikt. In deze zone 30 reed een kwart van de 179 gecontroleerde bestuurders te snel. 1 snelheidsduivel haalde zelfs 86 kilometer per uur. De gevolgen zullen niet van de poes zijn.


Gepubliceerd: 03/03/2016 - 14:53

Vanaf dit jaar haalt IVAREM de roze zakken ook aan huis op. Om de acht weken kunnen ze aangeboden worden. De data staan vermeld op de ophaalkalender. Wie niet zolang wil wachten, kan ze ook nog steeds zelf naar het containerpark brengen.


Gepubliceerd: 03/03/2016 - 14:29

Vanaf april start de stad Lier in samenwerking met Vormingsplus regio Mechelen en het Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo met ‘De Leeswereld’. Het is een leeskring voor anderstaligen die een gevorderde kennis hebben van het Nederlands en samenkomt in de bibliotheek, waarvan ze het aanbod en de werking beter zullen leren kennen. De deelnemers zullen Nederlandstalige boeken en teksten lezen en hierover met elkaar in gesprek gaan. Op deze manier kunnen ze hun woordenschat en taalvaardigheid vergroten.


Gepubliceerd: 03/03/2016 - 13:52

Voor de jongste aflevering van de Natuurlopen van AC Lyra werden in het totaal liefst 1.092 inschrijvingen ontvangen: 440 voor de 25 kilometer, 424 voor de 10 kilometer en 228 voor de 5 kilometer.


Gepubliceerd: 03/03/2016 - 13:30

Op 22 juni 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen de aanleg van een speelbos en de afwerking van de buitenaanleg van de kiss & ride op de KTA-site principieel goed. In zitting van 28 september 2015 werden de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze goedgekeurd. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 32.252 euro. De opdracht wordt thans toegewezen aan de laagste bieder: de BVBA D’heer uit Zele.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK