Belicht

Gepubliceerd: 07/08/2013 - 13:28

De 84ste Donkfeesten hebben zoals verwacht hun start niet gemist. Tijdens de Kids Party, waarbij de feesttent werd omgetoverd tot een onvervalste Donksaloon, konden de talrijk opgekomen kinderen zich als cowboy of indiaan uitleven op de tonen van hun favoriete muziek.


Gepubliceerd: 07/08/2013 - 13:14

De fonteinen op de Grote Markt vormen al sinds de eerste waterstralen een bron van discussie. Volgens sommigen zijn ze zonder meer een wereldwonder, volgens anderen een miskleum van jewelste. Hoe dan ook het stadsbestuur gaat alvast de ‘rimpelfontein’ ter hoogte van de Florent Van Cauwenberghstraat omvormen tot een ‘bruisende schuimfontein’.


Gepubliceerd: 05/08/2013 - 17:49

Op initiatief van ‘Fiesta Europa’ had de voorbije dagen in Lier een internationale feestmarkt plaats. Zo’n 50 marktkramers uit 12 Europese landen zorgden op de Grote Markt voor een gevarieerd en mooi gepresenteerd aanbod, dat het publiek best wist te waarderen.

 


Gepubliceerd: 02/08/2013 - 16:23

In het vooruitzicht van de verhuis van de administratieve diensten van de stad naar de Dungelhoeffsite, heeft het stadsbestuur de procedure voor de verkoop van ’t Schaeckberd en het aangrenzende gebouw ‘In de Roode Flesch’ aan de Grote Markt opgestart. Met het oog op de openbare verkoop werd een schattingsverslag aangevraagd. In één adem wordt hier ook de pastorie van het H.-Hart aan de Antwerpsesteenweg bij betrokken.


Gepubliceerd: 01/08/2013 - 21:12

Het ziet er naar uit dat er eindelijk schot komt in het dossier betreffende heraanleg van de stationsomgeving. De NMBS Groep heeft blijkbaar een bedrag van 12,1 miljoen euro ingeschreven op de meerjarenplanning 2018-2020. Zo blijkt althans uit het antwoord van federaal minister van overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille op de vraag die schepen van mobiliteit Bert Wollants stelde in zijn hoedanigheid als lid van de kamer van volksvertegenwoordigers.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK