Belicht

Gepubliceerd: 29/05/2014 - 17:50

De stad gaat dit jaar nog enkele acties ondernemen en een campagne opzetten om diverse vormen van overlast te voorkomen. De voorgestelde thema’s werden gekozen in functie van ervaringen opgedaan op het terrein, meldingen van de gemeenschapswachten en beschikbare gegevens inzake overlast.


Gepubliceerd: 29/05/2014 - 13:59

Omdat samenwerking en overleg in de sociale sector van cruciaal belang zijn om de sociale uitdagingen effectief te kunnen aanpakken, sloten de stad en het OCMW een aantal convenanten af met 13 welzijnsorganisaties. De officiële ondertekening had in aanwezigheid van Marleen Vanderpoorten plaats in de zetel van het OCMW.


Gepubliceerd: 29/05/2014 - 13:51

Het schepencollege heeft beslist om bij een vraag vanuit een buurt of een wijk, de opstart van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) te ondersteunen. Het reglement voor de toekenning van een jaarlijkse toelage wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 30 juni 2014.


Gepubliceerd: 27/05/2014 - 23:18

Sinds de 19de eeuw hebben in Lier om de 25 jaar grootse Gummarusfeesten plaats. De laatste maal gebeurde dit in 1990. Stilaan komen de voorbereidingen op dreef voor de Gummarusfeesten van 2015. De Broederschap van Sint-Gummarus neemt de religieuze evenementen voor haar rekening. De Gezellen van ’t Groot Volk vullen het wereldlijke gedeelte in.


Gepubliceerd: 27/05/2014 - 19:31

De jongeren van JTS – het jeugdtheater van de Schoolbond – hebben het seizoen 2013-2014 op passende wijze afgesloten met twee mooie voorstellingen voor een telkens uitverkochte zaal. De 12- tot 14-jarigen (groep A) brachten een vrij spirituele belevenis ten tonele. De 15- en 16-jarigen (groep B) zorgden voor de nodige spanning met een politiethriller. De 17- en 18-jarigen (groep C) brachten een eigen interpretatie van Quasi Modo, de klokkenluider van de Notre Dame. Al deze voorstellingen werden ten zeerste gewaardeerd door het talrijk opgekomen publiek.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK