Belicht

Gepubliceerd: 28/10/2016 - 09:55

Op uitnodiging van ‘Vrouw en Maatschappij’ van de CD&V Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen, hield Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in ontmoetingscentrum Ballaer een interessante uiteenzetting over ‘Het Groeipakket’ dat vanaf 2019 het huidige stelsel van kinderbijslag zal vervangen en over ‘De uitdagingen van en voor kinderen van gescheiden ouders’. Zij kon rekenen op een aandachtig luisterpubliek.


Gepubliceerd: 28/10/2016 - 09:48

‘Faces’ is de titel van de fototentoonstelling die Marc Apers uit Kontich houdt in het Vleeshuis aan de Grote Markt. De tentoonstelling kan vrij bezocht worden op woensdag 23 november van 14 tot 22 uur en van donderdag 24 tot en met zondag 27 november telkens van 10 tot 18 uur.


Gepubliceerd: 27/10/2016 - 12:21

In het toekomstige stadsmuseum staat het Lierse erfgoed centraal. Het Lierse kant-, parel- en paillettenwerk zal beslist aan bod komen in de museumpresentaties. In het collectiebeleidsplan van het museum, worden ze als een aparte deelcollectie onderscheiden. Rond de stukken die het museum bezit, bestaat er een aantal vragen. Hoe representatief zijn ze voor de kant- en parelnijverheid in Lier? Wat is de kwaliteit van de stukken? Waarnaar gaat het museum best op zoek om de collecties te vervolledigen?


Gepubliceerd: 27/10/2016 - 12:14

Het provinciebestuur heeft beslist om het pompstation ter hoogte van de Bernardijnenlaan – dat recent nog bezocht werd – over te dragen aan de stad Lier. Sinds het verleggen van de Lisperloop heeft dit pompstation alleen nog maar een lokale functie. Het moet ervoor zorgen dat bij hoog tij op de Kleine Nete, het hemelwater van de omgeving van het Lisp kan afgevoerd worden. Het provinciebestuur heeft het pompstation recent nog voorzien van een afstandsbewaking. De overdracht gebeurt kosteloos.


Gepubliceerd: 27/10/2016 - 10:59

Naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede, had in ‘den Bloeyenden Wijngaert’ een ‘buffet budget’ plaats. Personeelsleden van de stad en van het OCMW, evenals enkele welzijnsorganisaties konden die dag deelnemen aan een buffet, waarbij ze 2 euro mochten besteden. Het was de bedoeling het personeel op deze manier bewust te maken van het feit dat een beperkt budget beperkingen inhoudt inzake het maken van keuzes. Het initiatief bracht 237 euro op.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK