Belicht

Gepubliceerd: 15/06/2022 - 15:19

In cultuurcentrum De Mol had een eerste thematische debatavond plaats rond het Beleidsplan Ruimte, dat de komende decennia de leidraad zal vormen voor het gebruik en de inrichting van de ruimte in de stad. Het beleidsplan wordt opgebouwd rond vijf onderzoekkaders: open ruimte en bedrijvigheid, recreatieve voorzieningen, ruimte voor stad en dorp, Ring en omgeving en groenblauwe netwerken.


Gepubliceerd: 15/06/2022 - 14:16

De gemeente Duffel en de Stichting Kempens Landschap wensen de kasteelruïne Ter Elst opnieuw toegankelijk te maken voor het publiek. De Stichting Kempens Landschap diende met het oog hierop een conceptdossier in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Minister Matthias Diependaele heeft het dossier weerhouden. Begin 2023 kunnen subsidies aangevraagd worden. De restauratie en de herbestemming van de kasteelruïne komen zodoende weer wat dichter.


Gepubliceerd: 14/06/2022 - 20:15

Jef De Bie, gewezen zaakvoerder van drukkerij Antilope De Bie, is thuis te Lier op 13 juni 2022 overleden. Hij werd 85 jaar oud en sliep zacht in, omgeven door zijn familie. 


Gepubliceerd: 14/06/2022 - 19:28

Nog geen vijf maanden na de aanvang van de werken kon de vernieuwde Hofstraat ingehuldigd worden. Het was dan ook een goedgemutste schepen Bert Wollants die in aanwezigheid van zijn collega’s Sabine Leyzen en Thierry Suetens en van talrijke buurtbewoners, de nieuwe straat mocht openen. De knip ter hoogte van de Tramweglei blijft alvast voorlopig behouden. De straat krijgt het nodige groen.


Gepubliceerd: 14/06/2022 - 16:55

Na een maand sluiting wegens verbouwingswerken gaat de vernieuwde Spar aan de Mijlstraat 53 in Duffel, donderdag 16 juni opnieuw open. Naast een frisse look werd ook het assortiment verse producten uitgebreid. Yannick Van Elst en Sophie Nuyens zijn de nieuwe, zelfstandige zaakvoerders. Ze worden bijgestaan door 6 vaste medewerkers en door jobstudenten op drukke momenten.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK