Belicht

Gepubliceerd: 29/01/2016 - 16:49

Naar aanleiding van de dag van de directeur, heeft schepen van onderwijs Ivo Andries samen met zijn medewerkster Hilke Hoogendoorn een bezoek gebracht aan 29 directeurs. In Koningshooikt had in de H.-Hartschool een publiek moment plaats. Aan directrice Kristin Vertenten overhandigde de schepen pralines en een kaart met de vermelding ‘Julie zijn goud waard’.


Gepubliceerd: 29/01/2016 - 12:12

Het OCMW heeft duidelijke plannen om in de verkaveling ‘Beyerse Velden’ – gelegen tussen de Nieuwpoortstraat, de Kemmelstraat, de Arendbeek en het Hof van Beieren – 57 nieuwe woonéénheden te realiseren. Het gaat om 8 ééngezinswoningen en 49 meergezinswoningen, met soms 3 tot 4 bouwlagen. De plannen zorgen in de buurt voor de nodige onrust. Bij het stadsbestuur wordt dan ook een bezwaarschrift ingediend.


Gepubliceerd: 29/01/2016 - 12:02

De Gedichtendag is in de Middenschool Anton Bergmann allerminst ongemerkt voorbij gegaan. Overal in de school vielen gedichten te bespeuren, o.m. op T-shirts en op de muren. Het ging om eigen creaties van de leerlingen. Bovendien was auteur Marc De Bel uitgenodigd als ere-gast.


Gepubliceerd: 28/01/2016 - 21:29

De Blue Bikes aan het station die voor nauwelijks 1 euro voor maximum 24 uur kunnen gebruikt worden, kennen tot grote voldoening van schepen Bert Wollants, een opvallend succes. Nadat in 2014 798 ritten genoteerd werden – meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2013 -, werden in 2015 1.604 ontleningen geregistreerd. Dit is alweer meer dan het dubbele van het jaar voordien.


Gepubliceerd: 27/01/2016 - 14:31

De programmaraad van ‘Fietsberaad Vlaanderen’ legde de universele uitgangspunten en de duidelijke engagementen van een sterk fietsbeleid vast in een charter dat de vele voordelen van het fietsen benadrukt. In november 2015 keurde de gemeenteraad de ondertekening van het charter goed. Er moest nog wel een selectie gemaakt worden van 3 uitgangspunten of engagementen die de stad in concrete actieplannen tracht te realiseren voor december 2018. Vanuit de mobiliteitsraad en de cel mobiliteit kwamen volgende ideeën naar voren.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK