Belicht

Gepubliceerd: 27/12/2016 - 15:12

Elektrische fietsen worden steeds meer een alternatief voor de auto, zeker wat betreft het woon- werkverkeer. In de gemeenten Lier, Mechelen, Duffel en Willebroek bestaat dan ook een grote interesse voor de groepsaankoop van elektrische fietsen, bakfietsen en steps. Voornoemde gemeenten hebben aan Igemo de opdracht gegeven om hiervoor ene groepsaankoop te organiseren en zodoende een interessante groepskorting te bekomen. Niet alleen de inwoners van de betrokken gemeenten kunnen deelnemen, ook personen die in deze gemeenten werken.


Gepubliceerd: 27/12/2016 - 15:05

Op initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer werden de bomen en de struiken in de bermen langs de de Ring tussen het kruispunt met de Antwerpsesteenweg en dit met de Aarschotsesteenweg op verscheidenen plaatsen gekapt. Dit met het oog op de verkeersveiligheid en het onderhoud van het groen.


Gepubliceerd: 24/12/2016 - 15:42

In een nokvolle begijnhofkerk en in aanwezigheid van o.m. schepen Rik Pets en Pino Baresi, bracht Elke Taelman andermaal een prachtig kerstconcert. Ze werd op schitterende wijze bijgestaan door Axel Hirsoux, in 2014 deelnemer aan het Eurovisiesongfestival, en Michael Lanzo, winnaar van Belgium’s got talent in 2013. Bovendien werd ook opgetreden door de jonge zanger Thibo en door Doran, in 1995 deelnemer aan de VTM Soundmixshow. Een opvallende rol was verder weggelegd voor de elfjes Erinn en Arwen.


Gepubliceerd: 23/12/2016 - 12:40

De Vlaamse regering verhoogde haar investeringen in mobiliteit met ruim 30%. Zoals blijkt uit de planning van het Agentschap Wegen en Verkeer, kunnen zodoende ook in Lier enkele projecten versneld uitgevoerd worden. Dit alles tot grote voldoening van schepen van mobiliteit Bert Wollants, de vurige pleitbezorger van deze dossiers.


Gepubliceerd: 22/12/2016 - 10:11

Op 1 januari 2017 wordt 70 kilometer per uur de officiële norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Dit moet zorgen voor meer duidelijkheid langs de weg en voor meer verkeersveiligheid op de weg. De regel geldt niet voor wegen met twee rijvakken in iedere richting, gescheiden door een middenberm. Daar blijft de norm 120 kilometer per uur, tenzij anders vermeld. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van de vereenvoudiging gebruik om ook op een aantal wegen de snelheid te verlagen, om het verkeer veiliger te laten verlopen.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK