Belicht

Gepubliceerd: 17/09/2016 - 17:13

Met het landschapspark ‘Pallieterland’ wenst de stad een nieuwe groene long ten zuidoosten van het centrum te realiseren. Verschillende natuurgebieden in de Netevallei kunnen hiertoe gebundeld worden. Omdat het de bedoeling is de bevolking van nabij te betrekken bij de opmaak van de inrichtingsplannen, had in de parochiezaal van O.L.V.-Onbevlekt onder ruime belangstelling een interactieve infomarkt plaats.


Gepubliceerd: 16/09/2016 - 17:26

Omdat de medewerkers van het secretariaat van de campus Arthur Vanderpoorten en van de Basisschool Stadspark van oordeel waren dat zowel groot als klein een verfrissing verdiende bij de tropische temperaturen van de voorbije dagen, werden de leerlingen verrast met een verfrissend ijsje.  De leerlingenraad van het Atheneumen de vriendenkring van de Basisschool waren onmiddellijk bereid om het initiatief te sponsoren.


Gepubliceerd: 16/09/2016 - 12:56

In het najaar opent het OCMW van Lier in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) ‘het Inleefhuis van mijn Centen’. Het betreft een grootschalig preventieproject rond budget en schulden. Het Inleefhhuis wordt officieel geopend op 17 oktober, de dag van ‘Verzet tegen Armoede’. Op dezelfde plaats wordt de inleefweek rond armoede op vrijdag 21 oktober afgesloten. Het inleefhuis in de Koepoortstraat 3 kan verder bezocht worden tot midden december.


Gepubliceerd: 16/09/2016 - 12:27

Zoals we andermaal eerder hebben gemeld, hebben de leerlingen van de afdeling lassen en constructie van het VTI Lier, een metalen oefendeur vervaardigd voor de post Lier van de Hulpverleningszone Rivierenland. Deze oefendeur werd nu overhandigd aan postoverste Bart Stroobants, wat bekroond werd met een demonstratie.


Gepubliceerd: 16/09/2016 - 12:23

Aan de Lispersteenweg vierden Jozef Schillemans (81) en Clementine (Manske) Thys (82) hun diamanten huwelijksjubileum. Jozef werd geboren in Vremde, Manske is afkomstig van Oevel. Ze leerden elkaar kennen op een bal in Broechem. Jozef en Manske kregen drie kinderen: Daisy, Dirk en Joost. Ze hebben negen kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Jozef werkte bij de Welvaert in Merksem en bij restauratiewerken Petermans, waar hij met brugpensioen ging. Manske werkte van haar 15 tot haar 22 jaar als half inwonende meid bij een dokter in Antwerpen.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK