Belicht

Gepubliceerd: 10/08/2013 - 14:25

In 2015 hebben in Lier de Sint-Gummarusfeesten plaats, die slechts om de 25 jaar worden georganiseerd. Bij deze gelegenheid zal de historische ommegang uitzonderlijk weer uitgaan. In de aanloop hiertoe worden de oude praalwagens gerestaureerd. In een eerste fase kregen de Dolfijn, de Leeuw en het Schip van ’s Lands Welvaren een grondige opknapbeurt.


Gepubliceerd: 10/08/2013 - 14:22

In aanwezigheid van ruim 50 kinderen van de speelpleinwerking ‘de Speelmicroob’, werd de lig-, picknick- en speelweide naast de speeltuin in het stadspark ingehuldigd. Na de toespraak van schepen voor jeugd Rik Verwaest, organiseerden de speelpleinanimatoren voor de kinderen enkele spelletjes. Op dezelfde plaats stond voorheen het vervallen brughuis van de Regie van Water, Wegen en zeekanaal. Nadat het gebouw werd afgebroken, werd het perceel opgehoogd en in eigen beheer door personeelsleden van de stad ingericht.


Gepubliceerd: 09/08/2013 - 20:23

De stad voert voortdurend herstellings- en verbeteringswerken uit aan wegen. Hiervoor werd in functie van de infrastructuur een prioriteitenlijst opgemaakt. Voor herstellingswerken aan wegen die niet in eigen beheer mogelijk zijn, werd een bedrag van 90.000 euro voorzien. Onlangs werden herstellingswerken uitgevoerd aan de Marnixdreef, de Putsesteenweg, de Hoogveldweg, de Legerelaan, Hoog-Lachenen en de Sander De Vosstraat, dit in afwachting van de heraanleg die deze maand van start gaat.


Gepubliceerd: 07/08/2013 - 13:28

De 84ste Donkfeesten hebben zoals verwacht hun start niet gemist. Tijdens de Kids Party, waarbij de feesttent werd omgetoverd tot een onvervalste Donksaloon, konden de talrijk opgekomen kinderen zich als cowboy of indiaan uitleven op de tonen van hun favoriete muziek.


Gepubliceerd: 07/08/2013 - 13:14

De fonteinen op de Grote Markt vormen al sinds de eerste waterstralen een bron van discussie. Volgens sommigen zijn ze zonder meer een wereldwonder, volgens anderen een miskleum van jewelste. Hoe dan ook het stadsbestuur gaat alvast de ‘rimpelfontein’ ter hoogte van de Florent Van Cauwenberghstraat omvormen tot een ‘bruisende schuimfontein’.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK