Belicht

Gepubliceerd: 17/09/2013 - 20:30

Ondanks de wisselende weersomstandigheden heeft de tweede editie van ’t Leuks op zen leukst, een sfeervol en succesvol verloop gekend. De eerste dag stond de muziek centraal. De tweede dag werd een geanimeerde rommelmarkt gehouden.

 


Gepubliceerd: 17/09/2013 - 20:23

Tot en met zondag 22 september kan in galerij Convent in het begijnhof nog een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling met werk van Greta Mondelaers. Voor de exposante is dit de eerste individuele tentoonstelling. Eerder nam ze deel aan de groepstentoonstelling van de Vrienden van de Academie en aan de kunstroute, waarbij haar werk kon bewonderd worden in restaurant de Gekrulde Zinnen. Greta Mondelaers volgde gedurende 8 jaar schilderkunst en gedurende 5 jaar kunstgeschiedenis aan de Lierse Academie voor Schone Kunsten.


Gepubliceerd: 15/09/2013 - 21:06

Het college van burgemeester en schepenen heeft het voorontwerp voor de aanleg van het binnengebied van het Keysershof goedgekeurd. De kosten worden geraamd op 94.083,79 euro. De aanleg werd opgenomen in de begroting 2014. De uitvoering van de eerste fase is voorzien in het voorjaar 2014. Wel dient de gestockeerde grond afgevoerd te worden en  moet de voetweg bij voorkeur in halfverharding uitgevoerd worden. Het ontwerp zal voorgelegd worden aan de buurtbewoners.


Gepubliceerd: 15/09/2013 - 21:03

De eerder troosteloze rimpelfontein op de Grote Markt ter hoogte van de Florent Van Cauwenberghstraat, werd omgevormd tot een dynamische en aantrekkelijke schuimfontein. De fontein kreeg een nieuwe spuitkop, die tot op 1 meter hoogte schuimend water spuit. De aanpassing vertegenwoordigt een kostenplaatsje van 2.543,42 euro. Na de winterperiode, waarin de fontein haar winterslaap houdt, wordt nagegaan of eventueel nog bijkomende aanpassingen wenselijk zijn.


Gepubliceerd: 14/09/2013 - 20:14

De nationale dag tegen kanker is in het H.-Hartziekenhuis niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zo kregen de bezoekers van het ziekenhuis gele solidariteitslintjes opgespeld. De kankerpatiënten werden door de artsen, de medewerkers en de vrijwilligers extra in de watten gelegd.

 


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK