Belicht

Gepubliceerd: 19/06/2013 - 20:03

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het kruispunt van de Ring (R16) en de Mechelsesteenweg (N14) volledig herinrichten. De plannen voorzien een tunnel onder de Mechelsesteenweg  en een bovengrondse rotonde. Ook aan het kruispunt met de Lintsesteenweg komt een rotonde. De startdatum voor de eigenlijke werken aan de tunnel en de heraanleg van het kruispunt, staat momenteel nog niet vast. Wel starten de nutsmaatschappijen na het bouwverlof vanaf 29 juli met de voorbereidende werkzaamheden.


Gepubliceerd: 17/06/2013 - 21:23

Zondag 23 juni, organiseert de Dorpsraad voorde 36ste maal de jaarmarkt in Koningshooikt. Bij dezelfde gelegenheid wordt een rommelmarkt gehouden en staat de kermis opgesteld op De Laag. Vooraf inschrijven voor de jaarmarkt en de rommelmarkt is noodzakelijk via dorpsraad@koningshoioikt.be of tel. 03-482 39 53.

 


Gepubliceerd: 17/06/2013 - 17:26

Tijdens de week van de opvoeding werd aan de Transvaalstraat 42 het ‘Huis van het Kind’ officieel geopend. In dit huis worden diverse initiatieven rond de opvoeding van kinderen gebundeld. In het ‘Huis van het Kind’ hebben het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning  de Kleine Kameel en het consultatiebureau van Kind en Gezin een onderkomen. Ouders van kinderen tot 3 jaar kunnen bij het consultatiebureau van Kind en Gezin – in samenwerking met Kind en Preventie vzw.


Gepubliceerd: 17/06/2013 - 17:23

Nog voor het einde van de maand augustus starten de werkzaamheden voor de heraanleg van de Sander De Vosstraat in Koningshooikt. De werken werden reeds in 2006 in het vooruitzicht gesteld. Het dossier liep omwille van verscheidene redenen evenwel meermaals vertraging op.

 


Gepubliceerd: 17/06/2013 - 17:19

Via de aanleg van bloemenweides krijgt de begraafplaats van Kloosterheide een kleurrijker uitzicht. Uitgangspunt voor deze ‘face-lift’ vormt de beslissing van de Vlaamse overheid die dateert van 2001 en volgens dewelke het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van de openbare ruimte drastisch moet verminderd worden. Tegen het einde van 2014 moeten alle openbare ruimten pesticidenvrij beheerd worden. Ook het gebruik van alternatieve middelen is verboden, wegens de schadelijke effecten voor het grondwater.

 


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK