Belicht

Gepubliceerd: 28/04/2015 - 19:20

De 15de erfgoeddag die in Lier in het teken stond van processies en optochten, bracht zo’n 1.470 bezoekers op de been. In het stedelijk museum kwamen 450 belangstellenden de foto’s van Jimmy Kets, de tentoonstelling over de Mariale kinderprocessie en de films van de Lierse Ciné Club over de stoet van 1965 en ‘Lier brandt’ bewonderen. In het Zimmermuseum werden eveneens zo’n 450 bezoekers genoteerd, in de Sint-Gummaruskerk 420 en in de begijnhofkerk 150.


Gepubliceerd: 28/04/2015 - 19:08

Met het oog op de realisatie van ‘de groene long Pallieterland 2014-2017’, ondertekende de stad een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Natuur en Bos Antwerpen. De stad heeft al enige tijd plannen voor de ontwikkeling van een stadsbos ten zuiden van Lier en hoopt hiervoor bovenlokale subsidies te kunnen bekomen.


Gepubliceerd: 28/04/2015 - 19:03

Inzake bibliotheeksysteem sluit Lier zich aan bij de provincie. Om de laatste aanpassingen mogelijk te maken zal de bibliotheek van 18 tot en met 20 mei gesloten zijn en zal ook de catalogus offline zijn.  De boekenschuif blijft wel open. Bovendien kunnen bezoekers ook terecht in het leescafé voor het raadplegen van kranten en tijdschriften, maar dit op 18, 19 en 20 mei wel uitzonderlijk tot 17 uur.


Gepubliceerd: 28/04/2015 - 18:56

Zaterdag 6 juni organiseert de stad een openbare verkoop van fietsen op het Felix Timmermansplein. In de stad worden geregeld fietsen gevonden. Wanneer deze binnen een wettelijke termijn van 3 maanden niet worden opgehaald, worden ze automatisch eigendom van de stad. Momenteel zijn er een 40-tal fietsen die in aanmerking komen voor een openbare verkoop. Om het bewaren van gevonden fietsen te blijven garanderen, is het nodig om ze geregeld te verkopen. Op deze manier wordt ook het fietsen door de bevolking gestimuleerd.


Gepubliceerd: 28/04/2015 - 18:52

In samenwerking met de ouderraad organiseerde het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde voor de vierde maal een quizavond. De opbrengst is ééns te meer bestemd voor de werking van de school. Dankzij meerdere gulle sponsors hadden de 20 deelnemende ploegen de keuze uit een rijke prijzentafel. De overwinning ging uiteindelijk naar het team van de KSA (106 punten). De andere ereplaatsen waren voor de Quizdienaars (104 punten) en de Krabbekokers (101 punten).

Foto: SA


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK