Belicht

Gepubliceerd: 04/09/2023 - 09:56

Frans Wuyts en Maria Frederix die aan de Liersesteenweg wonen, kregen er het bezoek van burgemeester Sofie Joosen en eerste schepen Lili Stevens naar aanleiding van hun 60ste huwelijksverjaardag. Frans werkte bij de gemeente Duffel en stond er in voor het onderhoud van het gemeentehuis. Het echtpaar heeft 2 zonen en 4 kleinkinderen.

Tekst  DéBé

Foto Gemeente Duffel


Gepubliceerd: 04/09/2023 - 09:54

Volgende week starten woensdag 1 maart grondige werken aan de Hondiuslaan in Duffel. Eerst vervangt Aquafin de oude, gemengde riolering die vele gebreken vertoont. Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om ook de rijweg te vernieuwen. De werken zullen liefst 17 maanden duren. De exacte timing is volgens schepen van mobiliteit en openbare werken Jos Hellemans afhankelijk van de weersomstandigheden en van een vlot verloop van de werken.


Gepubliceerd: 01/09/2023 - 20:32

Nadat eerder een persbericht werd verspreid, werd het nieuwe stads- en dorpsproject ‘Missie 2500’ dat streeft naar politieke vernieuwing ook officieel voorgesteld. ‘Missie 2500’ gaat uit van geëngageerde, politiek ongebonden Lierenaars die samen met de partijen Groen-Lier&Ko en cd&v Lier als één lijst zullen opkomen bij de lokale verkiezingen van oktober 2024 en ook nadien zullen blijven bestaan.


Gepubliceerd: 01/09/2023 - 16:21

Ook in Lier hebben ettelijke duizenden leerlingen vol goede moed het nieuwe schooljaar aangevat. Op de meeste plaatsen werden ze feestelijk ontvangen. Bij basisschool Het Molentje dat deel uitmaakt van het Atheneum Lier, gebeurde dit in het teken van het thema ‘Hier straalt talent’. Met gele en oranje ballonnen werden de leerlingen verwelkomd door de directie en de leerkrachten en werd een foto genomen met een zonnetje. De nieuwkomers werden begeleid naar hun klaslokaal.


Gepubliceerd: 01/09/2023 - 16:17

In september 2021 keurde het schepencollege als onderdeel van het actieplan ‘Proper Lier’, het vuilnisbakkenplan goed. Omdat het straatbeeld nog vaak ontsierd wordt door zwerfvuil en rondslingerend afval, werd een lijst van bijkomende locaties waar standaard vuilnisbakken van 50 en 100 liter vervangen worden door een groter model van 200 liter, evenals een lijst van nieuwe locaties voor publieke vuilnisbakken , alsook een lijst van extra te verwijderen vuilnisbakken, vastgelegd. Voor de nodige toelichting zorgde schepen Ivo Andries.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK