Belicht

Gepubliceerd: 06/11/2014 - 17:28

Het schepencollege heeft beslist het convenant tussen de provincie Antwerpen en de stad Lier inzake de aansluiting van de openbare bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem Antwerpen principieel goed te keuren en aan de gemeenteraad voor te leggen.


Gepubliceerd: 05/11/2014 - 17:01

Bij het begin van 2014 werd tussen de politiezones van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, een intentieverklaring ondertekend met betrekking tot de interzonale samenwerking. Samen met de politiezones van Berlaar-Nijlen, Bodukap, Heist-op-den-Berg, Klein-Brabant, Lier, Mechelen en Willebroek, werd de intentieverklaring mede onderschreven door de Procureur des Konings, de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie.


Gepubliceerd: 04/11/2014 - 16:40

Zaterdag 15 november komen de Sint en zijn Zwarte Pieten weer naar Lier. Omstreeks 14 uur worden ze per boot verwacht aan de Mosdijk en de Oever richting Spuihuis. Daar worden ze om 15 uur feestelijk verwelkomd. Vanaf 13.30 uur is de nodige animatie voorzien langs de Mosdijk en de Oever. Van 15.30 tot 17.30 uur kan het jonge volkje de Sint bezoeken in het Spuihuis. Al die tijd is de nodige animatie voorzien. Elk kind krijgt een verrassingspakje, dat kan afgehaald worden aan de sintstandjes.


Gepubliceerd: 04/11/2014 - 16:37

Zondag 9 november vieren de jagers-natuurbeheerders van de wildbeheereenheid regio Lier om 10 uur naar jaarlijkse traditie hun patroonheilige Sint-Hubertus.  De eucharistieviering in de Sint-Gummaruskerk wordt opgeluisterd door het jachthoornensemble Fugamus en het Gregoriaans Koor onder leiding van Christian Van Looy.


Gepubliceerd: 04/11/2014 - 16:34

De stad beschikt momenteel over een 40-tal fietsen die in aanmerking komen voor de openbare verkoop. Na de wettelijke termijn van 3 maanden worden gevonden fietsen immers automatisch eigendom van de stad. De openbare verkoop heeft zaterdag 15 november plaats op het renaat Veremansplein tijdens de wekelijkse markt.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK