Belicht

Gepubliceerd: 26/06/2015 - 14:57

Sinds het einde van 2009 en het begin van 2010 maken 57 Ondergrondse Collectieve Afvalcontainers (OCT’s) deel uit van het straatbeeld in Lier en Koningshooikt. Omdat geregeld opmerkingen werden geformuleerd over het niet afdoende functioneren van deze OCT’s , stelde Ivarem op vraag van de stad een onderzoek in naar het aantal en de impact van de pannes. Hieruit zou blijken, althans volgens Ivarem, dat het aantal pannes de voorbije 3 jaren ongeveer constant is gebleven en er in 2014 geen substantiële toename werd genoteerd.


Gepubliceerd: 26/06/2015 - 14:33

Aan de gemeenteraad van maandag 29 juni wordt ter goedkeuring een reglement voorgelegd om een premie van 10.000 euro te voorzien voor de ondernemer die in het kernwinkelgebied een leegstaand handelspand wil invullen. Bij goedkeuring treedt het reglement op 1 juli in werking. Dit jaar kunnen maximum 5 ondernemers op deze manier een steuntje in de rug krijgen.


Gepubliceerd: 26/06/2015 - 10:59

Maandag 6 juli trekt de ‘Tour de France’ door Lier. Op diverse plaatsen kunnen de karavaan en de renners van nabij bewonderd worden. Wie dit in comfortabele omstandigheden wil doen, is welkom bij ‘Gero Wonen’ aan de Aarschotsesteenweg 151 in Lier. De weg daar naartoe wordt wel om 9.30 uur afgesloten.


Gepubliceerd: 25/06/2015 - 19:47

Op 17 juni werd een aanvang gemaakt met de tweede fase van de werken aan de Ring. Op de Mechelsesteenweg wordt het volledig wegdek – inclusief het voet- en het fietspad - tussen de Rode Kruislaan en de Lintsesteenweg heraangelegd. Tussen het kruispunt met de Lintsesteenweg en de Ring blijft de rijweg aan één zijde – kant Carrefour – open om doorgang te verlenen voor het omleidingsverkeer. Een wegomlegging is voorzien. Blijkbaar houden zich niet alle chauffeurs aan de wegomleggingen en de voorziene verkeersborden, met de nodige overlast voor de buurtbewoners.


Gepubliceerd: 25/06/2015 - 19:40

Het schepencollege heeft een reeks maatregelen uitgewerkt om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende parkeerdruk in de omgeving van de Dungelhoeffsite. De problematiek van het parkeren in de straten rond deze site moet in een ruimere context benaderd worden. Daarbij is het zogenaamde ‘stationsparkeren’ ontzettende belangrijk.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK