Belicht

Gepubliceerd: 26/12/2021 - 20:03

Corona heeft de werking van het wijkcomité van Zevenbergen in belangrijke mate gehypothekeerd. Toch kon de kerstman vergezeld van een resem elfjes op een coronaveilige manier een bezoek brengen aan de kindjes van de wijk.


Gepubliceerd: 26/12/2021 - 08:15

De politie van Lier maakt vandaag  gebruik van vaste, mobiele en intelligente camera’s om het politiewerk te ondersteunen. Camera’s zijn een onmisbaar hulpmiddel en hebben een preventieve, ontradende en opsoringswaarde. In de toekomst zullen de leden van de politiezone Lier ook zichtbaar gebruik kunnen maken van body- of uniformcamera’s. 


Gepubliceerd: 24/12/2021 - 11:33

Inwoners van Lier die graag tuinieren maar niet over de nodige ruimte beschikken, kunnen aan het ‘Land van den Akker’ van de stad een volkstuintje huren. In de toekomst zal dit ook mogelijk zijn in de ‘Hof van Pallieter’ in de Ouderijstraat. Voor het ‘Land van den Akker’ werd het huishoudelijk reglement vernieuwd en in overeenstemming ge bracht met het nieuwe huishoudelijk reglement voor de ‘Hof van Pallieter’ dat bij dezelfde gelegenheid werd goedgekeurd. De nieuwe reglementen gaan in vanaf 1 januari 2022.


Gepubliceerd: 24/12/2021 - 11:09

Voor 2022 kunnen de kerkfabriek van het H.-Kruis, O.L.V.-Onbevlekt, Sint-Jozef en Bernardus en Sint-Gummarus  zich autonoom financieren. Voor 3 kerkfabrieken wordt van de stad een tussenkomst verwacht in de exploitatiekosten van 2022. Dit is het geval voor Sint Jan Evangelist (19.392 euro + investeringstoelage), het H.-Hart (17.310 euro) en de H.-Familie (15.141 euro). 

Tekst: DéBé

Foto: RM


Gepubliceerd: 23/12/2021 - 17:04

In de gezamenlijke strijd tegen illegale drugsproductie en de schadelijke gevolgen ervan hebben het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen samen het anoniem meldpunt www.drugsplantageontdekt.be in het leven geroepen. Illegale drugsproductie kan erg gevaarlijke situaties en overlast veroorzaken zoals een brand in een woonwijk door een cannabisplantage, of een explosie in een drugslab, of wandelaars en kinderen die op chemisch afval stoten.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK