Belicht

Gepubliceerd: 08/10/2020 - 15:17

Els Van Weert werd net benoemd als kabinetschef van Vicepremier en Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen). Ze verlaat de Thomas More-Hogeschool Kempen, waar ze regiodirecteur was. Ze kan terugblikken op een lange politieke carrière.


Gepubliceerd: 07/10/2020 - 18:15

Op de campus Louis Zimmer van het Atheneum Lier heeft de lerarenopleiding van de AP Hogeschool Antwerpen een vaste stek gevonden. De studenten staan hier meteen met beide voeten in het werkveld en zullen er ook stage kunnen lopen.


Gepubliceerd: 07/10/2020 - 12:39

Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg organiseren gidsen van Natuurpunt Land van Reyen, Natuurpunt Zuidrand, Streekvereniging Zuidrand en Strategisch Project Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand en de provincie Antwerpen, wandelingen langs de trage wegen tussen Lint en Hove. Ze geven toelichtingen bij de recente realisaties en de plannen voor de toekomst.


Gepubliceerd: 07/10/2020 - 12:04

Vanaf vrijdag worden in de strijd tegen corona federaal strengere maatregelen van kracht. Eerder werd in Lier nuttige actuele informatie verspreid op initiatief van burgemeester Frank Boogaerts. De aandacht werd in het bijzonder gevestigd op (1) de verplichting in de provincie Antwerpen om een mondneusmasker te dragen in de omgeving van scholen, (2) het benutten van de app ‘coronalert’ en (3) de verplichtingen bij het gebruik van het openbaar vervoer.


Gepubliceerd: 06/10/2020 - 20:19

Naar aanleiding van de borstkankermaand hult het Lierse stadhuis zich tot en met zondag 10 oktober in een roze schijn. Dit gebeurt op vraag van de Lierse Pink Ribbonettes die zich inzetten voor de preventie van borstkanker en de steun aan (ex)patiënten. Eerder kleurde de Lierse hersenpan goud om de aandacht te vestigen op de strijd tegen kanker bij kinderen en jongeren.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK