Belicht

Gepubliceerd: 26/11/2013 - 21:19

Op initiatief van de erfgoedcel ‘Kempens Karakter’ werd voor de derde maal ‘de Nacht van het Kempens Erfgoed’ georganiseerd. In Lier waren op enkele plaatsen bijzondere activiteiten voorzien.

Zo pakten Kristin Arras en Peggy de Landtsheer in het Timmermans-Opsomer-museum uit met een reuzenvertelling.

In het Schippershuis evoceerden leden van de Lierse Ciné Club het ‘Dagelijks leven te Lier van 1936 tot 1950’, aan de hand van filmbeelden.


Gepubliceerd: 26/11/2013 - 21:13

Met als epicentrum de turnzaal van Turnkring Lyra op de Dungelhoeffsite, had in Lier een sporteldag voor 50-plussers plaats. Vooraf werden diverse sportdisciplines voorzien zoals yoga, zelfverdediging, curling, volksdans, aquafitness en waternetbal. Uiteindelijk namen de sportieve senioren deel aan een flinke wandeling.


Gepubliceerd: 26/11/2013 - 21:09

In het vooruitzicht van zijn 80ste verjaardag heeft Wim Van Gelder alweer twee boeiende boeken geschreven. ‘De tango van de Liervogel’ en ‘Dans van de Boechoutkever’ hebben zijn natuurlijke biotoop – de stad Lier en de gemeente Boechout – als achtergrond.

Zowel de Liervogel als de Boechoutkever zijn bestaande dieren. De Liervogel is een Australische vogel die gelijkt op een fazant en een pauw en zijn staart prachtig kan openzetten in de vorm van een lier.


Gepubliceerd: 21/11/2013 - 13:19

In de turnzaal van Turnkring Lyra op de Dungelhoeffsite werd een nieuwe vloer gelegd. Zowel de recreanten als de dames artistieke gymnastiek die voor de nodige medailles zorgen, kunnen hier in betere omstandigheden hun favoriete sport beoefenen.

Turnkring Lyra is op 17 januari 1909 ontstaan uit de turnafdeling van Nut en Vermaak. De vereniging had haar lokaal achtereenvolgens in De Valk, ’t Kranske en de stedelijke sporthal de Komeet, tot naar de Dungelhoeffsite verhuisd werd.


Gepubliceerd: 19/11/2013 - 21:14

Afgelopen week ondervond de stad ernstige hinder als gevolg van computerstoringen bij de federale overheid.

Het softwareprogramma Belpic, dat aangeleverd wordt door de federale overheid en instaat voor het afleveren van identiteitskaarten, was buiten dienst. De medewerkers van de dienst burgerzaken moesten dan ook een groot aantal burgers ontevreden huiswaarts sturen.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK