Belicht

Gepubliceerd: 23/05/2014 - 13:03

Tijdens een plechtigheid in het stadhuis werden de cultuurprijzen 2013 uitgereikt. Het toneelgezelschap van de 120-jarige Schoolbond werd gehuldigd als individuele laureaat. De ‘Lifetime Achievement Award’ werd toegekend aan Freddy Mariën, voormalig directeur van de Lierse Muziekacademie en huidig departementshoofd aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen.


Gepubliceerd: 23/05/2014 - 12:54

Drie maanden na La Rocca wordt ook discotheek ‘De Volmolen’ omgevormd tot een ‘Safe Party Zone’. Gekende relschoppers zullen dus ook hier gescreend worden, zodat alle bezoekers uitzicht hebben op een fijne en veilige ontspanningsavond.


Gepubliceerd: 22/05/2014 - 17:36

Het schepencollege en de OCMW-raad wensen de nieuwe Vlaamse middelen inzake kinderarmoedebestrijding bij voorrang toe te kennen aan de uitbouw van het lokaal flankerend onderwijsbeleid en van een wijkgericht, activerend spelaanbod voor jonge kinderen.


Gepubliceerd: 22/05/2014 - 17:22

De vzw. Brazil kan het WK-evenement ‘Bar Brazil’ organiseren in het Lyra-stadion, op voorwaarde dat alle adviezen strikt nageleefd worden en een eerste vergadering met de veiligheidsdiensten wordt gepland op 16 juni. Het is de bedoeling alle voetbalmatchen van het WK uit te zenden op ene groot scherm. Bij matchen waarbij het nationale elftal is betrokken en bij matchen tijdens het weekend wordt een feestelijke omkadering voorzien.


Gepubliceerd: 22/05/2014 - 17:05

De mini-pitch die een inplantingsplaats kreeg aan het Sionsplein moet verhuizen als gevolg van de ontwikkeling van de Sionsite. Na overleg met de directie van de middenschool Anton Bergmann en met de verantwoordelijken van de scholengroep kla4, krijgt de mini-pitch een nieuwe locatie.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK