Belicht

Gepubliceerd: 12/10/2015 - 09:41

Binnenkort  vertrekt Rudi Van Steen uit Lier samen met zijn Indische echtgenote en hun drie kinderen voor een nieuwe zendingsopdracht van een jaar naar India. Hij doet dit in het kader van de internationale organisatie ‘Moved For All Nations’. Hij schreef en publiceerde hij het boek ‘Waarheid en Vrijheid. 25 jaar vrij van drank en drugs’, over zijn turbulente puberteits- en adolescentiejaren. Het is een boek ‘met een verhaal van hoop, voor hen die zonder hoop door het leven gaan’.


Gepubliceerd: 10/10/2015 - 20:32

Fons Teijssen (62) - prominent lid van de Gilde 'de Heren van Lier' - exposeert van 12 tot en met 15 november een honderdtal aquarellen in het Vleeshuis aan de Grote Markt. In 2014 schilderde hij omzeggens dagelijks een aquarel en werkte hij aan zijn eigen dagboek.


Gepubliceerd: 09/10/2015 - 21:44

Nadat bij het einde van 2007 de startnota en in 2014 de projectnota voor de aanleg van een fietspad aan de Bist en de Marnixdreef werd goedgekeurd, verleende het college van burgemeester en schepenen thans zijn goedkeuring aan het voorontwerp  voor weg- en rioleringswerken in de Bist en de Marnixdreef. De uitvoering blijft volgens schepen Bert Wollants beperkt tot de Matnixdreef.


Gepubliceerd: 09/10/2015 - 21:41

In 2015 besliste het schepencollege voor 345.000 euro de woning aan de Tramweglei nummer 4 aan te kopen. De woning zal afgebroken worden om de verbinding tussen de stationsomgeving en de Ring te realiseren.

In het kader van de toestroom van vluchtelingen heeft het OCMW van Lier zich geëngageerd om 10 vluchtelingen op te vangen. De woning aan de Tramweglei is nog in prima staat en kan een onderkomen bieden voor maximum 8 personen. Op 1 november 2016 zal ze worden afgebroken.  Voor de overige opvangplaatsen wordt verder gezocht naar geschikte locaties.


Gepubliceerd: 09/10/2015 - 21:36

De stedelijke musea beschikken over een jaarlijks aankoopbudget om de collecties uit te breiden. Telkens worden meerdere voorstellen ontvangen, waarvan er een aantal wordt weerhouden op advies van het beheersorgaan van de musea. De keuze gebeurt op basis van de artistieke kwaliteit, de historische betekenis en de meerwaarde voor de bestaande collecties.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK