Belicht

Gepubliceerd: 06/01/2020 - 10:32

Met de traditionele nieuwjaarontvangst voor de bevolking werd in Lier het jaar 2020 feestelijk ingezet. Omringd door de leden van het schepencollege bracht burgemeester Frank Boogaerts zijn nieuwjaarsboodschap. Nadien was het uitgebreid genieten van heel wat lekkers, met de reuzefeesttaart als pronkstuk.


Gepubliceerd: 05/01/2020 - 17:56

Donderdag 9, vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 januari kan in de l’Avenirsite, Hazenstraat 53, telkens van 14 tot 18 uur nog een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling ‘They read our emotions’ van Leen Bogaert. De exposante die ergotherapeute van opleiding is, uit zich graag creatief en werkt in haar woonplaats Duffel mee aan het bouwen van vlotten en praalwagens.


Gepubliceerd: 05/01/2020 - 17:48

Als 29ste productie brengt Toneelkring Hooikt Op Planken het stuk ‘Hartelijk Gecondoleerd’ van Jack Staal. In een regie van Eric Goyvaerts wordt het opgevoerd in het Koningshof op zaterdag 1, vrijdag 7, zaterdag 8, donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 februari 2020 om 20 uur en op zondag 9 februari 2020 om 14.30 uur.


Gepubliceerd: 03/01/2020 - 17:25

De Gilde ‘Heren van Lier’ organiseert een nieuwe reeks van 6 lezingen over de Geschiedenis van de Nederlanden én van Lier. Drie grote thema’s komen aan bod: (1) Sociaal Lier in de 16de en 17de eeuw: haar ambachts- en schuttersgilden; (2) De stad Lier: geen onbekende bij de Spaanse Habsburgers en (3) 8 eeuwen processies, ommegangen en stoeten in Lier. De thema’s (1) en (2) worden ingeleid door Prof. Em. Dr. Etienne Rooms, Thema (3) door wordt voorgesteld door Peter Heyrman, afdelingshoofd onderzoek KADOC-KUL.


Gepubliceerd: 03/01/2020 - 17:14

Opnieuw & Co heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Ranst om 4 maal per jaar huis-aan-huis textiel op te halen in de gemeente. Het textiel dat ingezameld wordt komt lokaal weer in omloop, wat goed is voor het milieu. Deze uitbreiding van de actieradius zorgt ook voor meer sociale tewerkstelling. In Ranst wordt momenteel gemiddeld 5,43 kg. hergebruik per inwoner per jaar gerealiseerd. Zodoende situeert de gemeente zich net boven het Vlaamse gemiddelde van 5 kg. De komende jaren is de doelstelling 7 kg.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK