Belicht

Gepubliceerd: 25/06/2020 - 18:52

In opvolging van Lieve Lettany die onlangs met pensioen ging werd Daan Anthoni met ingang van 13 maart 2020 benoemd als teamcoördinator toerisme en erfgoed van de stad Lier. Hij behaalde in 2006 het diploma van master in de toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.


Gepubliceerd: 25/06/2020 - 13:10

Om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren, voorziet de Vlaamse regering 87 miljoen euro voor lokale jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. De stad Lier zal 575.391,42 euro ontvangen. De verdeling hiervan wordt overgelaten aan het gemeentebestuur. Met het oog hierop werkt het CBS een verdeelsleutel uit.


Gepubliceerd: 24/06/2020 - 12:36

Naar aanleiding van de heropening van de winkels op 11 mei werkte de stad Lier een actieplan uit om het winkelen zo veilig, vlot en optimaal mogelijk te laten verlopen. De winkels mochten hun deuren openen onder strikte voorwaarden. Een tijdelijk mobiliteitsplan zorgde ervoor dat klanten, voetgangers en fietsers op straat maximaal de afstandsregel kunnen naleven en handelszaken optimaal bereikbaar blijven.


Gepubliceerd: 23/06/2020 - 18:57

Recent werd Bart Rodyns benoemd als nieuwe titularis-organist van de monumentale Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Hij bespeelt er het unieke historische Van Haeghen (1654), Forceville (1730) en Delhaye-orgel (1824), waarschijnlijk het belangrijkste oude instrument van de Zuidelijke Nederlanden.


Gepubliceerd: 23/06/2020 - 17:38

Woensdag 1 juli gaan de zomerse concerten op de beiaard van de Sint-Gummarustoren – de Bronzen Woensdagen – gedurende de maanden juli en augustus weer van start. Van 20 tot 21 uur wordt het toreninstrument bespeeld door nationale en internationale beiaardiers. Het programma is te bekijken via www.beiaardlier.be/agenda.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK