Belicht

Gepubliceerd: 21/01/2021 - 17:35

Zoals dit om de 4 jaar het geval is, dienen in de loop van 2021 de lijsten van gezworenen om te zetelen in de jury voor een assisenhof opnieuw opgemaakt worden. De loting hiervoor dient in het openbaar te gebeuren door de burgemeester, in aanwezigheid van twee schepenen: in dit geval Ivo Andries en Rik Pets. De gezworenen worden bij loting aangewezen uit de kiezerslijsten opgesteld met het oog op de wetgevende verkiezingen van 2019.De burgemeester diende 2 cijfers te trekken: het eerste dat de éénheden voorstelt, het tweede voor de tientallen. Op deze manier kwam het getal 98 uit de bus.


Gepubliceerd: 21/01/2021 - 17:29

Gelet op de huidige situatie worden de komende weken geen versoepelingen verwacht in de strijd tegen het coronavirus. In uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse en de federale regering besliste het college van burgemeester en schepenen alle vrijetijdsactiviteiten, evenementen en verhuringen in de stedelijke vrijetijdsgebouwen, verder af te gelasten tot eind februari 2021. Het betreft zoel de eigen stedelijke activiteiten en evenementen als die door derden worden georganiseerd. Ook de vrijetijdsdiensten van de stad blijven gesloten tot eind februari.

Tekst: DéBé


Gepubliceerd: 21/01/2021 - 12:04

De intercommunale Igemo koos Wijk-werken Rivierenland uit als pilootproject voor ‘Ensure’. Dit Europees project maakt middelen vrij om in te zetten op de weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen. Het pilootproject – dat loopt tot en met september 2022 - wordt uitgerold in Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier en Mechelen.


Gepubliceerd: 21/01/2021 - 11:55

Rond het midden van de jaren ’70 van de vorige eeuw werd in de schoot van de kunstkring Konvent een heemkring opgericht. Als één van de eerste initiatieven pakte de kring – die zich toelegde op de studie van de lokale geschiedenis, heemkunde, folklore en volkskunde – in november – december in het Vleeshuis 1974 uit met een ‘Liersch Rariteyten Cabinet’. 


Gepubliceerd: 21/01/2021 - 10:21

Dag op dag precies 431 jaar geleden stierf Cathelyne Van den Bulcke op 20 januari 1590 op de Grote Markt in Lier op de brandstapel. Op verzoek van het actiecomité ‘Eerherstel van Cathelyne’ werd de zogenaamde heks van Nijlen, samen met de medebeklaagden Anneken Faes en Anna Cops, in ere hersteld. Cathelyne was 47 jaar, was afkomstig van Poederlee en woonde in Nijlen.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK