Belicht

Gepubliceerd: 30/06/2022 - 09:31

Schepen Rik Pets mocht zich ditmaal richting Mechelbaan in Koningshooikt begeven. Daar ging hij het briljanten echtpaar Joannes Van Rompaey en Francisca Ceulemans de felicitaties en attenties namens het koningshuis en de stad overmaken. Hij overhandigde hen een medaille van het koningspaar en pralines in naam van de stad.


Gepubliceerd: 29/06/2022 - 19:30

Op het domein van de Pollepel in Duffel wordt een nieuwe fuifzaal gebouwd. In het vooruitzicht hiervan gaat de gemeente op zoek naar drie bouwteams, om in een volgende fase een ontwerpvisie voor de toekomstige fuifzaal uit te werken. Rekening wordt gehouden met de ervaring en de referenties van de kandidaten. Uiteindelijk selecteert het gemeentebestuur uit deze drie één ontwerp dat mag gerealiseerd worden.


Gepubliceerd: 29/06/2022 - 19:06

In aanwezigheid van talrijke buurtbewoners, bestuursleden van de buurtwerking Neetenbeemd, vertegenwoordigers van de familie van Julia Van Hool en schepen Sabine Leyzen, werd de vernieuwde Pastoriestraat – inclusief het ‘Juliaplein’ – ingehuldigd. Schepen van mobiliteit Bert Wollants zorgde voor de verwelkoming en de nodige toelichting bij het verloop van de werken. 


Gepubliceerd: 29/06/2022 - 13:58

Met hopelijk nog vele mooie zomerdagen in het verschiet, is de lokroep naar de frisse waterkant vrij groot. Omdat niet iedereen de gelegenheid heeft om in een publiek of privé zwembad te duiken, vroeg raadslid Katrien Vanhove (Groen-Lier&Ko) tijdens de jongste gemeenteraad of het niet mogelijk zou zijn om in open water te kunnen zwemmen. De mogelijkheid wordt overwogen, maar is afhankelijk van de financiële steun van de Vlaamse overheid.


Gepubliceerd: 28/06/2022 - 17:43

Na een onderbreking vn twee jaar omwille van corona, wordt tijdens de maanden juli en augustus de draad van ‘Lier Centraal’ weer opgenomen. Tijdens de editie 2022 komen met Gers Pardoel, K3, Van geel & Cleymans en Bart Peeters, enkele ronkende namen naar Lier. Het oorspronkelijk budget van 45.000 euro wordt éénmalig verhoogd met 41.000 euro. Dit voorstel gaf aanleiding tot enige discussie tijdens de gemeenteraad.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK