Belicht

Gepubliceerd: 22/05/2018 - 15:49

In de Dennenlaan vierden Willy Van Hool (80) en Joanna Van Hoven (81) hun diamanten huwelijksjubileum. Beide jubilarissen werden in Lier geboren. Ze kregen het bezoek van schepen Rik Pets, die de felicitaties namens het koningshuis en de stad kwal overmaken en centrumbons ter waarde van 60 euro en een oorkonde namens het paleis overhandigde.


Gepubliceerd: 22/05/2018 - 15:39

Inzake publieke belangstelling brak de 4de Duckrace van Rotary Lier alle records. De Duckrace zelf leek eerder op een hindernissenrace, waarbij de wet van Murphy realiteit werd. Kinderland in Berlaar mag zich alvast aan een flink steuntje-in-de-rug verwachten.


Gepubliceerd: 22/05/2018 - 00:00

Dinsdag 22 mei starten de werken voor de heraanleg van de Sint-Gummarusstraat. De rijbaan, de parkeerstroken, de voetpaden en de riolering worden vernieuwd. In het midden van de straat komt een asverschuiving. Het pleintje rechtover de Sint-Pieterskapel wordt voorzien van rustbanken en aanplantingen. Afhankelijk van de weers- en andere onvoorziene omstandigheden is op 26 november 2018 het einde van de werken voorzien.


Gepubliceerd: 20/05/2018 - 13:19

Onder ruime belangstelling van trouwe klanten en sympathisanten werd in het ‘salon’ aan de Tramweglei 35 het eeuwfeest van ‘IJs Jean’ gevierd. De bezoekers werden getrakteerd op een drankje en een gratis bolletje ijs. Ook burgemeester Frank Boogaerts kwam de ondernemende familie feliciteren en proeven van het kwaliteitsijs.


Gepubliceerd: 20/05/2018 - 13:13

Vrijdag 25 mei opent de Pop-Up kunstgalerij ‘Artisjok’ in het Hof van Santhoven aan de Vismarkt om 20 uur in aanwezigheid van acteur Karel Vingerhoets de deuren. Het betreft hier een initiatief van chef-kok Peter Everaert. In het verleden organiseerde hij tentoonstellingen in La Rocca, met werk van Erwin Geeraerts, Wim Van den Bogaert, Chris Van Camp en Reinardus.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK