Belicht

Gepubliceerd: 06/11/2019 - 15:56

Op Wapenstilstandsdag van 11 november worden twee boeken voorgesteld, die aansluiten bij het verhaal van de GrOOte Oorlog. ‘Lier als (nooit) tevoren. Hoe de GrOOte Oorlog de stad hertekende’, verschijnt als deel 11 in de reeks ‘Bijdragen tot de Geschiedenis van de stad Lier’ van het Liers Genootschap voor Geschiedenis. ‘Lieve kinderen, kloeke soldaten.


Gepubliceerd: 06/11/2019 - 13:53

De stad Lier start midden november met een baanbrekend proefproject voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Deze agressieve exotische plant is herkenbaar aan zijn grote frisgroene bladeren en witte pluimbloemen. Hij vormt een ernstige bedreiging voor de natuur, omdat hij andere (inheemse) plantensoorten verdringt. De plant heeft nauwelijks nut voor insecten en dieren.


Gepubliceerd: 06/11/2019 - 10:04

In uitvoering van het bestuursakkoord 2019-2024 gaat het stadsbestuur de stad de komende jaren vergroenen met 10.000 bomen en struiken. Als start van deze klimaatbomenactie in het kader waarvan 194 bomen worden aangeplant, werden in aanwezigheid van schepen Bert Wollants en bomenconsulent François Schippers aan de Mechelsesteenweg de eerste bomen aangeplant door medewerkers van de groendienst van de stad. De plantvakken  werden de vorige dagen al gefatsoeneerd en gevuld met goede bodemgrond.


Gepubliceerd: 05/11/2019 - 10:28

Na de consultatie van de bevolking tijdens twee participatieavonden heeft het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van meerjarenplan voor de periode 2020-2025 opgesteld. Het zal nog voor advies aan de stedelijke adviesraden voorgelegd worden, waarna de beslissing wordt getroffen tijdens de gemeenteraad van 16 december eerstkomend.


Gepubliceerd: 04/11/2019 - 16:48

Tot 2 december hebben in het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) aan de Mechelsesteenweg duurzame Europaweken plaats. Leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs werden er ondergedompeld in de wereld van Europa en duurzaamheid. Via interactieve sessies met rollenspelen leren ze over de geschiedenis en de werking van de Europese Unie.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK