Belicht

Gepubliceerd: 05/06/2015 - 03:36

De leerlingen van de middenschool Anton Bergmann hebben andermaal de kristalgroeicompetitie, georganiseerd door Het Nationaal Comité voor Kristallografie gewonnen. Naast de eerste kaapten ze ook de tweede prijs weg en ontvingen ze in het Paleis der Academiën te Brussel een pyrietkristal en een kwartskristal.


Gepubliceerd: 05/06/2015 - 03:20

‘Missing Link’ is de naam van het nieuwe begeleidingsproject voor maatschappelijk kwetsbare jongeren dat de stad en het OCMW opzetten voor de periode van september 2015 tot september 2016. Als uitbreiding van de bestaande convenant stelt de stad 25.000 euro ter beschikking van de vzw. Arktos. Na evaluatie en perspectieven op cofinanciering, is verlenging nadien mogelijk.


Gepubliceerd: 03/06/2015 - 01:05

Het schepencollege heeft beslist om telkens 500 euro te schenken aan 2 projecten in het door een zware aardbeving geteisterde Nepal.  Zo gaar 500 euro naar het Sarmila project, waarvan Lierenaar Herwig Rombauts één van de bezielers is. Al meer dan 20 jaar biedt deze organisatie onderwijs aan zo’n 40 kansarme jongeren in de omgeving van Bhaktapur, 25 kilometer ten oosten van Kathmandu. 500 euro wordt eveneens geschonken aan het Shangrila Home van de andere Lierenaar Wim De Becker. Hier wordt opvang en begeleiding voorzien voor 100 straatkinderen uit Kathmandu.


Gepubliceerd: 03/06/2015 - 00:50

De stad ontving de laatste tijd meerdere meldingen over de slechte toestand van het voetpad in de Zuid-Australië- en de Krokuslaan. Het gaat dan vooral om losliggende tegels en hinder door de bladeren en de vruchtjes van de straatbomen.


Gepubliceerd: 03/06/2015 - 00:45

Om het slib in de binnen-Nete te verminderen, start de stad in het najaar 2015 met een proefproject op het gedeelte tussen het Spui en de brug van de Heyderstraat. Om het organisch slib af te breken wordt een biologisch product, voorzien van aërobe micro-organismen, in het water gebracht. Het is de bedoeling de slibmassa, met 50% te verminderen binnen een periode van 18 maanden. De opdracht werd toegewezen aan de enige bieder: Idrabel uit Vorst-Brussel, voor een bedrag van 29.200 euro.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK