Belicht

Gepubliceerd: 25/06/2015 - 19:47

Op 17 juni werd een aanvang gemaakt met de tweede fase van de werken aan de Ring. Op de Mechelsesteenweg wordt het volledig wegdek – inclusief het voet- en het fietspad - tussen de Rode Kruislaan en de Lintsesteenweg heraangelegd. Tussen het kruispunt met de Lintsesteenweg en de Ring blijft de rijweg aan één zijde – kant Carrefour – open om doorgang te verlenen voor het omleidingsverkeer. Een wegomlegging is voorzien. Blijkbaar houden zich niet alle chauffeurs aan de wegomleggingen en de voorziene verkeersborden, met de nodige overlast voor de buurtbewoners.


Gepubliceerd: 25/06/2015 - 19:40

Het schepencollege heeft een reeks maatregelen uitgewerkt om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende parkeerdruk in de omgeving van de Dungelhoeffsite. De problematiek van het parkeren in de straten rond deze site moet in een ruimere context benaderd worden. Daarbij is het zogenaamde ‘stationsparkeren’ ontzettende belangrijk.


Gepubliceerd: 25/06/2015 - 09:56

In aanwezigheid van talrijke jongeren werd het vernieuwden jeugdhuis ‘De Moeve’ door schepen Rik Verwaest op studentikoze wijze geopend. Hij ontpopte zich daarbij als een bedreven meester-tapper, die kwistig frisse pintjes uitdeelde.


Gepubliceerd: 24/06/2015 - 16:01

In de Lierse Academie voor Schone Kunsten mochten 53 afgestudeerden hun getuigschrift ontvangen uit handen van schepen Ivo Andries en directeur Gio De Weerd. De schepen van cultuur en onderwijs maakte bij deze gelegenheid twee belangrijke primeurs bekend.


Gepubliceerd: 24/06/2015 - 15:12

De vzw. Sint-Pieter zet zich onder leiding van voorzitter Michel De Vries al meerdere jaren in om zelfstandige woongelegenheden te voorzien voor andersvaliden. Allicht in het voorjaar van 2016 kunnen 6 nieuwe studio’s in gebruik genomen worden. In de Irislaan 31 en de Tulpenlaan 5 worden twee bijkomende huizen ter beschikking gesteld door de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK