Belicht

Gepubliceerd: 02/07/2015 - 20:21

Het college gaat principieel akkoord met de realisatie van een speelbos en met de afwerking van de buitenaanleg van de Kiss & Ride op de site van het KTA. De ‘Brede Open School’-gedachte wordt hierbij niet uit het oog verloren. Speciale aandacht wordt besteed aan het groene karakter van de site. De kostprijs wordt geraamd op 32.252,55 euro.


Gepubliceerd: 01/07/2015 - 17:54

Met de inhuldiging van ‘Bed Muzet’ beschikt Lier over het eerste jeugdhostel in Vlaanderen. De openingsplechtigheid werd bijgewoond door Hans Mariën, kabinetschef van Vlaams Minister van Toerisme Ben Weyts – zelf weerhouden in het Vlaams Parlement -, Peter de Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen en de plaatselijke autoriteiten.


Gepubliceerd: 01/07/2015 - 14:27

Op de laatste schooldag overhandigden de leerlingen van het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde een cheque van 6.600 euro ten voordele van Kiyo-Ngo. In dit bedrag zit o.m. de som van 460 euro, de opbrengst van het eindejaarsgalabal.


Gepubliceerd: 01/07/2015 - 14:20

Voor aanvang van de jongste gemeenteraad overhandigde burgemeester Frank Boogaerts het diploma van laureaat van de arbeid aan enkele verdienstelijke werknemers. Met Sabine Mertens, Erik Caluwaerts en François Mortelmans was de diamantsector goed vertegenwoordigd. Hubert Kesselaers vertegenwoordigde de sector van de ambachtelijke banketbakkerij. Luc Lambrechts had niet de gelegenheid om de zitting bij te wonen. Vooraleer het diploma te overhandigen, benadrukte de burgemeester het belang er van.


Gepubliceerd: 01/07/2015 - 11:43

Afhankelijk van de weersomstandigheden starten ofwel dinsdag 7 juli ofwel woensdag 8 juli vanaf 9 uur frees- en asfalteringswerken in het centrum van Koningshooikt. De werfzone blijft in ieder geval 24 uur afgesloten. Het Koningsplein wordt afgesloten vanaf de Eikenboslaan. De Dorpsstraat tot aan de Beekstraat.  De doorgangen Eikenboslaan naar het Koningsplein en Beekstraat naar de Dorpsstraat blijven open. Het Leike en de Herenboslaan worden voor plaatselijk verkeer opengesteld in twee rijrichtingen, doodlopend aan de werken.


Pagina's

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK