Belangrijke subsidiering voor het project ‘branchdynamiek Liers kernwinkelgebied’

04 jun 2016 - 09:58

Nieuws

BELANGRIJKE SUBSIDIERING VOOR HET PROJECT ‘BRANCHDYNAMIEK LIERS KERNWINKELGEBIED’

Het project ‘Sturing Attractieve Branchedynamiek Liers Kernwinkelgebied’, dat de stad indiende bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’, werd goedgekeurd. Voor de realisatie van het project ontvangt de stad Europese subsidies (via EFRO), Vlaamse subsidies (vanuit het Hermes-fonds) en subsidies van de provincie. De stad en Solag maken de financiering rond. Het subsidiëringscontract werd in het stadskantoor officieel ondertekend.

Het project dat een duurtijd heeft van 2 jaar en eindigt op 31 maart 2018, is in essentie bedoeld om de leegstandsproblematiek in het kernwinkelgebied (Antwerpsestraat, Kartuizersvest, Grote Markt, Rechtestraat) tegen te gaan, zo benadrukt schepen Lucien Herijgers. Momenteel staan hier 24 van de 178 handelspanden leeg, w.o. 14 die kunnen bestempeld worden als langdurig leegstandspand. Het project voorziet de aanstelling van een externe retailexpert/consultant, die als tussenpersoon de hiaten binnen de sector helpt invullen en de koopattractie door middel van o.m. nieuwe winkels kan versterken. Hij kan hiervoor terugvallen op retailportfolio waarin de focus wordt gericht op de specifieke troeven van Lier als vestigingslocatie.

Een van die troeven is de multimodiale bereikbaarheid van Lier met o.m. de lijnbus en de trein. Het aankoopgedrag van het publiek is de voorbije jaren drastisch gewijzigd, zodat de détailhandel zich ingrijpend moet heroriënteren en specialiseren. Om te vermijden dat de détailhandel in het kernwinkelgebied verder inkrimpt, houdt de stad duidelijk de vinger aan de pols. Samen met de belanghebbenden gaat de stad op zoek naar hoe Lier zich kan onderscheiden van anderen. In het kernwinkelgebied is er behoefte aan een vernieuwde dynamiek. Met het subsidiëringscontract is een bedrag van 171.000 euro gemoeid. EFRO komt tussen voor 40%, het Hermes-fonds voor 20% en de provincie voor 18%. De bijdrage van Solag bedraagt 23.000 euro en van de stad 14.000 euro.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.