Bcp coordineert acties tegen corona – oproep om mondmaskers te maken

24 mrt 2020 - 11:56

Nieuws

Om de komende weken de stedelijke dienstverlening naar de bevolking verder te verzekeren, werd vorige week een ‘Business Continuity Planning’ (BCP) uitgerold. Het BCP vormt de basis voor alle beslissingen die de komende periode zullen genomen worden. De planning wordt dagelijks opgevolgd, geconcretiseerd en bijgestuurd waar nodig, om de Lierenaars zo goed mogelijk te blijven helpen tijdens deze moeilijke periode.

Dagelijks wordt bekeken waar er nood is aan extra inzet van medewerkers. Een pool van medewerkers is beschikbaar om flexibel ingezet te worden. Zo worden ondertussen meer medewerkers ingeschakeld voor logistieke taken in WZC Paradijs en voor het onthaal van de Huisartsenwachtpost Pallieterland. Omdat het respecteren van sociale afstand van prioritair belang blijft, nam de stad de nodige maatregelen om de medewerkers zo optimaal mogelijk te beschermen bij noodzakelijke verplaatsingen. Arbeiders die ingezet worden voor het onderhoud van het openbaar domein, kunnen voortaan met elektrische fietsen en bakfietsen naar hun werkplek. Hiervoor werden meerdere exemplaren aangekocht. Bij verplaatsingen waarbij wel een voertuig nodig is, zal uitsluitend de chauffeur in het voertuig plaatsnemen. Net als de medewerkers van de vorige week opgestarte boodschappendienst, zijn alle medewerkers die in het straatbeeld ingezet worden herkenbare aan het rode hesje met de vermelding ‘samentegencorona’. Prioritaire taken die met een continue bezetting in het straatbeeld blijven verzekerd worden zijn o.a. het ledigen van vuilbakjes, het opruimen van sluikstort en zwerfvuil en dringende interventies zoals verzakkingen of verstopte kolken, het reinigen van grachten, groenonderhoud en onkruidbestrijding, machinaal vegen, ongediertebestrijding en vergunningen in het kader van inname van het openbaar domein.

In afwachting van de verwachte federale levering van mondmaskers, begonnen vorige week tientallen vrijwilligers en eigen medewerkers met het maken van mondmaskers voor zorgkundigen en andere medewerkers van WZC Paradijs. De eerste levering zelfgemaakte mondmaskers is daar ondertussen terecht gekomen. Het Naaiatelier Kreatelier en de vrijwilligers verdienen hiervoor veel dank. Een oproep wordt gedaan opdat Lierenaars achter de naaimachine zouden kruipen om bijkomende mondmaskers te maken. Op maakjemondmasker.be staat een patroon en de nodige informatie over hygiënemaatregelen die bij de aanmaak en de aflevering in acht moeten genomen worden. De mondmaskers mogen geleverd worden in Dienstencentrum Het Schoppeke, Kanunnik Davidlaan 25 van maandag tot vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur. In het toegangssas is een box voorzien waarin ze gedeponeerd kunnen worden. Wie mondmaskers wil maken maar ze zelf niet kan brengen naar Het Schoppeke, kan tijdens bovenstaande uren telefoneren naar 03.283 48 88. Per pakket van minimum 10 mondmaskers worden ze thuis opgehaald. Wie thuis geen materiaal heeft om mondmaskers te maken maar wil helpen, kan in Het Schoppeke een startpakket ophalen (katoen, lint en handleiding) voor 10 mondmaskers. Ook dit startpakket kan zo nodig thuis geleverd worden.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.